Innhold

Felles innspill om forenkling av ny nettleiestruktur

Nyhet, Strømnett

Publisert

Elbil til lading. Foto

I et skriftlig innspill påpeker Energi Norge, Nelfo og Zero viktigheten av å utvikle et forståelig system som gir forbrukere insentiver til energisparing. Foto: Energi Norge

Energi Norge, Nelfo og Zero sender et samlet innspill til olje- og energiminister Tina Bru (H) og NVE om høring av ny struktur for nettleien.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har foreslått en ny nettleiestruktur. Organisasjonene støtter vurderingen av at det er behov for tiltak som bidrar til å utnytte det eksisterende strømnettet. Dette er viktig for å unngå høye kostnader og nettleie når samfunnet skal elektrifiseres. Samtidig er det viktig at den nye nettleiestrukturen kan forstås av kundene. Forslaget fra organisasjonene er at RME må åpne for at nettleiens energiledd kan utformes med større frihetsgrad enn hva høringsforslaget tilsynelatende gir mulighet for. 

Organisasjonene peker også på at den massive skepsisen fra flere organisasjoner til en ny nettleiestruktur har som fellesnevner nettopp at energileddet blir svært lavt. Det er viktig å legge til rette for å utnytte den fleksibiliteten som finnes i for eksempel lading av elbiler, og å gi insentiver til energisparing. En reduksjon av nettleien i timer der nettet ikke er belastet, i stedet for å øke nettleien i timer der nettet er høyt belastet, kan gi en økt motivasjon for kundene til for eksempel å lade nettopp elbilen på natten.

Les innspillet endring av nettleiestrukturen her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: