Innhold

Forstår behovet for utsettelse av funksjonelt skille

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kraftmaster

OED viser forståelse for at det etter omstendighetene kan bli behov for utsettelse av funksjonelt skille for enkelte selskaper. Foto: Energi Norge

Olje- og energidepartementet (OED) viser forståelse for at det kan være vanskelig å gjennomføre kravet om funksjonelt skille som følge av koronasituasjonen, og åpner opp for dispensasjonsadgangen ved «særlige tilfeller».

Nylig sendte Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene en anmodning til OED om å gi selskapene som nå har problemer med å få gjennomført kravet om funksjonelt skille, mulighet til å søke om utsatt frist. I anmodningen ble det pekt på at det er viktig at selskapene får mulighet til å gjennomføre arbeidet på en god og mest mulig kostnadseffektiv måte, noe som kan være utfordrende i nåværende situasjon.

Denne uken kom svaret fra OED. Departementet legger til grunn at slike utfordringer, oppstått som en konsekvens av pandemien, etter omstendighetene kan representere et «særlig tilfelle» som gir grunnlag for dispensasjonsadgang. Hvorvidt det faktisk er tilfelle må vurderes konkret i hver enkelt sak. Departementet legger videre til grunn at det først og fremst er aktuelt å gi tidsbegrensede dispensasjoner.

– Det er positivt at OED har svart raskt og åpner for å søke om utsettelse av funksjonelt skille for de selskapene som eventuelt har fått utfordringer på grunn av den situasjonen vi nå er i, sier direktør for nett og entreprenør Kristin H. Lind i Energi Norge.

Les svarbrevet fra OED her.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: