Innhold

Fremskynder prosjekter for å holde hjulene i gang

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett

Publisert

Helikopter og en mann som jobber med en kraftmast. Foto

31 prosent av kraftprodusentene og 25 prosent av nettselskapene ser det som aktuelt å fremskynde bygge- eller vedlikeholdsprosjekter, ifølge en NHO-undersøkelse. Foto: Kristofer Ryde

Nettselskaper og kraftprodusenter flere steder i Norge fremskynder bygge- og vedlikeholdsprosjekter for å holde samfunnshjulene i gang og beredskapen oppe.

Nye tall fra NHOs medlemsundersøkelse, viser at 31 prosent av kraftprodusentene og 25 prosent av nettselskapene ser det som aktuelt å fremskynde bygge- eller vedlikeholdsprosjekter for å holde egne ansatte eller underleverandører i arbeid. Det er særlig de større selskapene som vurderer dette som aktuelt.  

 Dette er veldig positive signaler fra selskapene. Man gjør sitt beste for å holde hjulene i gang også hos entreprenører og andre underleverandører, som jo også er viktige for beredskapen mange steder i landet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Et godt eksempel på dette finner vi hos Norgesnett, med hovedkontor i Fredrikstad. De har selv 49 ansatte, men kjøper årlig tjenester fra underleverandører tilsvarende hele 105 årsverk. 

 Til våre leverandører ønsker vi å si at vi etterstreber å få fortgang i alt det vi har bestilt, og vi vil gjøre det vi kan for å få i gang flere prosjekter raskere – slik at vi kan holde hjulene i gang i selskaper og teknologimiljøer som er viktige for oss og samfunnetVi er opptatt av at disse selskapene overlever krisen, fordi vi er helt avhengige av dem i fremtiden, sier administrerende direktør Mona Askmann i Norgesnett. 

Norgesnett kjører nå faste, digitale møter ukentlig med entreprenørene for oppfølging av fremdrift. Midt oppe i korona-krisen jobbes det for eksempel med ny sjøkabel mellom Asmaløy og Kirkøy, og forsyning til et nytt datasenter i Enebakk. 

Noen av nett- og kraftselskapene har samtidig utrykt bekymring for materielltilgangen. 

– Vi har sett noen eksempler på at for eksempel vogntog med kabler står fast i Italia. Myndighetene har heldigvis lettet på innreisereglene for utenlandsk arbeidskraft, så det gjør at nødvendig teknisk personell fra andre land nå kan komme til Norge for å fullføre prosjekter, avslutter Kroepelien 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: