Energi Norge

Innhold

Funksjonelt skille og krav til ledelse i nett er vedtatt

Nyhet, Strømnett

Publisert

team

I Olje- og energidepartementets forslag til endring i forskrift om nettregulering og energimarkedet klargjøres reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille i tråd med endringene i energiloven. Foto: pixabay.com

Olje- og energidepartementet har nylig fastsatt endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet. Endringene trer i kraft 1. januar 2021, og klargjør blant annet reglene om funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

På bakgrunn av høringsinnspill og forslag fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har Olje- og energidepartementet (OED) fastsatt endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM). Endringene i NEM er tilgjengelige her.

En viktig endring er at departementet ikke ser behov for å stille like strenge krav til funksjonelt skille mellom et nettselskap og et morselskap som kun ivaretar administrative fellesfunksjoner, som RME. 

Forskriften gir nå to begrensninger når det gjelder ledelse i nettselskap 

  • Ledelsen i et nettselskap som er en del av et integrert foretak ikke kan delta i ledelsen i et foretak som driver annen virksomhet innenfor det integrerte foretaket.  
  • Daglig leder i et nettselskap kan ikke være daglig leder i eget morselskap eller kontrollerende eier.  

Dette betyr at ledelsen i nett kan delta i ledelsen i morselskapetså lenge mor ikke driver annen virksomhet, noe som er en gledelig nyhet. Vi er svært fornøyde med at OED har lyttet til innspill fra energiselskapeneEnergi Norge og andre aktører, sier Kristin H. Lind, direktør for nett, kraftsystem og entreprenør i Energi Norge.

Disse bestemmelsene vil ikke gjelder for nettselskap med færre nettkunder enn grensen som følger av energiloven § 4-7. 

Kravene til nøytralitet overholdes 

Forskriftsendringene klargjør reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet i tråd med endringene i energiloven vedtatt i 2016. Forskriften omfatter også kravene til nøytralitet mellom nettselskap og annen virksomhet, herunder også samarbeid om felles driftssentral, salg av egen kapasitet og ved markedsføring og kommunikasjon.  

– Ved disse endringene sikres nøytraliteten for nettselskapene på en mindre inngripende måte enn i forslaget fra RME. Dette vil sikre god industriell utvikling av nettselskapene, noe vi fryktet kunne bli vanskelig slik det opprinnelige forslaget var utformet, sier Lind videre.  

RME har også sendt ut på høring forslag til presiseringer og nye krav når det gjelder nettselskapenes overholdelse av nøytralitetsplikt, noe som Energi Norge spilte inn i høringen til NEM, og mener vil bidra til å sikre nøytraliteten for nettselskapene.   

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021. 

Følgende overgangsregler gjelder: 

  • Plikten til å innrette seg etter kravene som omfatter driftssentraler inntrer 1. januar 2022 for nettselskaper som må gjennomføre større endringer i eksisterende driftssentraler for å oppfylle kravene
  • Nettselskaper som før vedtaket av denne forskrift har inngått avtaler om salg av egen kapasitet som går ut over begrensningene i forskriften, må endre disse avtalene senest innen 1. januar 2022.
  • Plikten til å innrette seg etter regelverket om markedsføring og kommunikasjon inntrer 1. januar 2022. Nettselskapene kan selv vurdere tidspunktet for utskiftning av navn og merkevare på eksisterende stolper, mindre trafostasjoner, anlegg med perifer beliggenhet, arbeidsklær og mindre synlig utstyr

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: