Innhold

Krevende å oppfylle ny forskrift om luftfartshindre

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: Arbeid på en kraftlinje.

Foto: Trond Isaksen

Etter en uvanlig lang saksbehandling, er endelig den nye forskriften om luftfartshindre vedtatt. Den får stor betydning for nettselskapene.

Høringen om forskriften om luftfartshindre var i 2017, men først nå er endelig de nye reglene på på plass.

–  I forskriften blir alle våre strømførende stolper og master definert som luftfartshindre, uansett høyde. Det er også andre krav som vil bli krevende å oppfylle. Samtidig er det viktig å være klar over at forskriften ikke trer i kraft før 1. juli 2022, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge, og legger at det også kommer noe skjerpede krav for vindturbiner.

Både Energi Norge og flere av nettselskapene ga innspill til høringen for tre år siden. De fleste var kritiske til deler av høringsforslaget, siden det var en total mangel på kost/nytte- analyser.

– Nettbransjen pålegges betydelige kostnader – uten at det kan dokumenteres at antall ulykker vil bli redusert. Energi Norge har lenge argumentert for at det må utvikles elektroniske løsninger som varsler pilotene når de nærmer seg strømførende linjer, sier Møller.

Få ulykker

I utgangspunktet defineres alle menneskeskapte objekter over 15 meter som luftfartshindre. I tillegg defineres også alle signalførende og strømførende luftspenn på inntil 15 meter over terreng eller vann også som luftfartshindre. I tillegg skal luftfartshindre innrapporteres med en absolutt nøyaktighet bedre enn 5 meter i horisontalplanet, mot 20 meter nå.

– Dette vil for mange tilsi helt ny innmåling, med de kostnader dette vil medføre. Det er heller ingen unntak, selv der en linje går gjennom en skog hvor trærne gjerne er høyere enn våre stolper, påpeker Ulf Møller, i Energi Norge.

– Samtidig er det positivt at bransjen har fått noe mer tid til å gjennomføre dette, da fristen er satt til 1. januar 2025, understreker Møller.

– Dette vil som nevnt gi betydelige økte kostnader, og Energi Norge har lenge etterlyst kost/nytte-analyser, uten å få det. Vi har heldigvis få ulykker i Norge mellom fly/helikopter og våre strømførende linjer. Den siste ulykken var ulykken på Sollihøgda i 2014, og den linja var forskriftsmessig innrapportert til myndighetene. Det er et åpent spørsmål om den nye forskriften vil redusere fremtidige ulykker, avslutter Møller.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: