Energi Norge

Innhold

Lave overføringskapasiteter gir samfunnsøkonomiske tap

Nyhet, Strømnett

Publisert

Nettmaster i solnedgang

Den hydrologiske situasjonen og lav overføringskapasitet gir store samfunnsøkonomiske kostnader. Energi Norge har tatt opp situasjonen med Statnett og vil ha en dialog med RME om saken. Foto: Kristoffer Ryde.

Kombinasjonen av sterk hydrologi og lave overføringskapasiteter har gitt svært lave kraftpriser første halvår 2020. Dette fører til store samfunnsøkonomiske kostnader. Energi Norge peker på bedre koordinering mellom transmisjonsnettoperatørene i Norden, samfunnsøkonomiske vurderinger og transparens i prosessene som mulige tiltak.

Mye nedbør, en mild vinter og lave overføringskapasiteter har resultert i et stort hydrologisk overskudd i Norge og svært lave kraftpriser.  

– Sammenfallet av den hydrologiske situasjonen og lav overføringskapasitet har ført oss inn i en ekstrem situasjon som gir store samfunnsøkonomiske kostnader for Norge samlet sett. Samtidig har kraftprisene i våre naboland i noen tilfeller vært høye. De har egentlig etterspurt den kraften vi har måtte la renne på havet, bokstavelig talt, sier direktør Toini Løvseth i Energi Norge.  

Så langt i år har kapasiteten fra NO1 til SE3 vært redusert til bare 55 % av maksimal kapasitet, kapasiteten mellom NO2 og DK1 har vært bare 63 % og kapasiteten NO2 til Nederland 72 %. Samtidig har Norge et hydrologisk overskudd, altså kraft på lager, på omkring 20 TWh. 

Feil i nettet og vedlikehold 

- Mot Sverige skyldes reduksjonene flere feil i transmisjonsnettet i Norge og et ganske betydelig vedlikehold i en stasjon i Skogssäter i Sverige. Mot Danmark er det feil på tre av kablene og det er samme historie på NorNed mot Nederland, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge. 

Prisområdene i Norden skal reflektere de strukturelle flaskehalsene i strømnettet. TSOene begrenser kapasiteten for utveksling mellom prisområdene for å håndtere flyten i disse flaskehalsene. Når en kapasitet reduseres, er det for å håndtere et problem i nettet. Som regel skyldes det teknisk svikt eller planlagt vedlikehold. 

- Det er ofte krevende å analysere fra utsiden hvorfor kapasitetene blir redusert, men vi får alltid en slags begrunnelse gjennom markedsmeldingene. Disse er ofte korte i formen og ikke veldig intuitive for de fleste leserne, fortsetter Vada. 

Energi Norge følger utviklingen 

Energi Norge har tatt opp situasjonen med Statnett og vil ha en dialog med RME om saken. 

– Vi mener det er viktig at TSOene tar hensyn til de samfunnsøkonomiske kostnadene for det nordiske kraftsystemet når de planlegger vedlikehold og at de aktivt koordinerer seg mellom. Det er veldig kostbart med en betydelig reduksjon mot Sverige når det er så mye vann i magasinene som nå. Da er det nødvendig å vurdere om arbeid kan flyttes til andre perioder, sier Vada. 

– I tillegg er det viktig at TSOene informerer markedet om tilgjengelig kapasiteter frem i tid på en god måte, slik at aktørene får best mulig informasjon å agere på bakgrunn av, avslutter Vada.