Energi Norge

Innhold

Letter på kravene til styremedlemmer i nett

Nyhet, Strømnett

Publisert

Fire mennesker rundt et møtebord. Foto

Foto: Jacob Lund / Shutterstock

Reguleringsmyndighetene for energi (RME) går inn for mindre strenge krav til hvem som kan sitte i nettselskapenes styrer, enn i sitt opprinnelige forslag. Fornuftig, mener Energi Norge.

RME har nylig oversendt oppsummering av høringsinnspill og forslag til endring i forskrift om nettregulering og energimarkedet til Olje- og energidepartementet. (Tidligere høring 8/2019: Forslag til endringer i energilovforskriften.) Her åpner de for at også ledere i morselskap / kontrollerende eier kan sitte i nettselskapets styre.

– Energi Norge er godt fornøyd med at RME har lyttet til oss og våre medlemmer. Dette bidrar til at eier kan drive god eierstyring med mulighet for industriell og strategisk utvikling av nettselskapet, samtidig som nettselskapet får enhetlige styringssignaler, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og entreprenør i Energi Norge.

OED skal vurdere innstillingen og beslutte endelig forskriftstekst. Energi Norge støtter endringen RME har kommet med i forhold til høringsforslaget. Endringen er mer i tråd med hvordan våre naboland har regulert området. Energi Norge vil nå sammen med medlemmene gå gjennom hele innstillingen med tanke på å foreslå eventuelle videre forbedringer.

Les RMEs innstilling her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: