Energi Norge

Innhold

Lite treffsikkert med betalingsutsettelse

Nyhet, Strømnett

Publisert

Arbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Kartavoll og Opstad i Hå kommune er i full gang. Dette blir ny hovedlinje for strømforsyning til Sør-Jæren. Det bygges ny transformatorstasjon på Opstad hvor linjen skal knyttes til. Det er Hallingmast som bygger linjen for Lyse Elnett. Fotograf: Fredrik Ringe

Energi Norge mener at nettselskapene er bedre i stand til å selv målrette avtaler om betalingsutsettelse til kunder med behov for det. Foto: Fredrik Ringe

RME har vektlagt at industrien ønsket redusert nettleie og gitt Statnett fritak fra krav til å styre mindreinntekten mot null i 2021. Dermed får alt forbruk betalingsutsettelse på nettleien i 2021.

Energi Norge eskeptisk til tiltaket med betalingsutsettelse på nettleie fordi vi mener det er lite treffsikkert og at det kan skape større problemer for de samme kundene senere. 

Flaskehalsinntektene for 2020 har blitt kraftig oppjustert siden Statnett sendte søknaden. Det betyr at nettleien for 2021 kan settes ned uten at Statnett må øke sin mindreinntekt like mye som opprinnelig planlagt. Tilbakebetalingene blir dermed tilsvarende mindre for kundene samlet sett, og tariffen blir flatere slik Energi Norge har bedt om.  

Stabil og forutsigbar nettleie er bra for samfunnet og kundene. Det bør transmisjonstariffen fra Statnett reflektere. Når den midlertidige betalingsutsettelsen betales tilbake med renter påfølgende år, gir det unødvendige svingninger i nettleien til alle kundene i nettetEnergi Norge mener at nettselskapene er bedre egnet til å selv målrette avtaler om betalingsutsettelse til kunder med behov for det. 

Strømprisen har vært historisk lav så langt i 2020. Det har gjort strømregningen, og dermed også nettleien, lavere enn den ellers ville vært. Det er ikke gitt at strømprisen vil være like lav når den utsatte nettleien skal betales tilbake. Da blir belastningen større for de samme kundene.

Les også: Skeptisk til å utsette nettleien

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: