Innhold

Maner til forsiktighet ved trefelling og graving

Nyhet, Strømnett

Publisert

To menn prøver å få ned et grantre som har blåst ned over strømnettet, Foto

Konsekvensen av strømbrudd i et boligområde er stor når mange har hjemmekontor og -skole. Nettselskapene oppfordrer derfor alle til å være forsiktig ved gravearbeid og trefelling. Foto: John T.Pedersen / Hafslund

Strømforsyningen landet rundt er lite påvirket av koronaviruset. Nettselskapene oppfordrer imidlertid privatpersoner og firmaer til forsiktighet ved for eksempel graving og trefelling.

De rundt 100 norske nettselskapene som drifter strømnettet har cirka 7.700 ansatte. I tillegg er det 5.400 ansatte som drifter vannkraftverk, vindkraftverk og fjernvarmeanlegg. 83 prosent av selskapene har innført ekstra tiltak for å sikre kraftforsyningen under korona-krisen.

– Jeg er svært stolt over innsatsen til tusenvis av ansatte i fornybarnæringen over hele landet. De står på dag og natt for at vi skal ha en trygg og sikker strømforsyning i disse krisetider, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Bør sjekkes nøye først

– Vi har jobbet mye med å sikre at vi til enhver tid har nødvendig personell til å levere på samfunnsoppdraget. Daglige beredskapsmøter sikrer at vi har kontroll, sier Bengt Eidem i Tensio.

– Vi har hatt noen ansatte i karantene, men de er på vei tilbake i jobb nå. Vi bruker ikke lengre tid på å rette en utkobling enn før, men konsekvensen av et strømbrudd i et boligområde der mange har hjemmekontor og hjemmeskole, er stor. Derfor oppfordrer vi alle til å være forsiktige ved gravearbeider og trefelling. Sjekk nøye før du går i gang med jobben, oppfordrer Eidem og får støtte av Ulf Møller i Energi Norge.

– Strømbrudd skjer som oftest i forbindelse med snø og uvær, men vi har en del tilfeller innen skogrydding og graving. Feller du trær i nærheten av en strømlinje, kontakt nettselskapet for å få råd. Ved graving er du pliktig til å ta kontakt med nettselskapet på forhånd. Ved graving kan det ofte gå dobbelt galt, og i verste fall kan man rive av både strøm- og fiberkabelen, påpeker Ulf Møller.

Også nord i landet er det trygg strømforsyning – på tross av vanskelige værforhold.

– For en drøy uke siden hadde vi et såkalt polart lavtrykk som førte til ekstremt mye ising. Det var en ekstremsituasjon vi ikke har sett maken til på flere tiår. To av våre eldre kraftlinjer fikk dermed store skader, men vi hadde mannskaper nok til å rette feilen, sier Siri Sund i Lofotkraft.

Hun forteller at selskapet har innført en rekke tiltak for hindre spredning av smitte. Personell som kreves for drift og feilretting holdes adskilt i mindre enheter. Montørene jobber på faste lag, har direkte oppmøte og uttak av materiell fra lager organiseres på nye måter for å hindre at mange møtes samtidig.

Får materiell fra Europa

På en helt annen kant av landet, i Lyse i Stavanger, går også aktiviteten nesten som normalt.

– Vi opplever at det er god aktivitet ute, og det kommer fortsatt inn minst like mange bestillinger til oss som tidligere fra elektroinstallatører, utbyggere, entreprenører og andre. Vi følger med på utviklingen og eventuelle endringer i hvilken type bestillinger som kommer inn for å kunne gjøre raske tilpasninger hos oss, sier Ingvild Ween i Lyse Elnett.

Selskapet er i disse dager byggherre for en ny transformatorstasjon, og dette arbeidet går unna for fullt.

– Statsministeren har oppfordret til å holde forsvarlig aktivitet i gang, og det gjør vi her. Dermed bidrar vi også til verdiskaping ved å holde aktiviteten oppe for andre virksomheter, slik som el-entreprenører og anleggsfirmaer, påpeker Ween.

Rett før helgen fikk også Lyse inn nødvendig materiell fra Europa som trengs til den nye transformatorstasjonen.

– Vi var spente på om vareflyten ville gå som normalt, og foreløpig ser det veldig bra ut. Vi venter også inn nye forsyninger som kommer hit sjøveien, avslutter Ingvild Ween.

Her finner du relevant informasjon, råd til arbeidsgivere og nyheter knyttet til koronaviruset.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: