Innhold

Millionstøtte til landstrøm

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av landstrømanlegg i forbindelse med pressemelding fra Enova

Havnekraft AS har fått tildelt 25,3 millioner kroner fra Enova. Nå skal de bygge Europas største landstrømanlegg på Garpaskjærskaien i Haugesund. Foto: Enova

Enova støtter fire nye landstrømprosjekter. Nå får Haugesund Europas største landstrømanlegg for cruiseskip.

Fredag 19. juni bevilget Enova støtte til fire nye landstrømprosjekter i Haugesund, Aurland, Harstad og Flora. 

– Landstrøm er et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport, og derfor er det veldig positivt at det er interesse for å bygge ut landstrømanlegg også i en tid hvor koronasituasjonen preger markedet. Dette er et tydelig signal til rederne om at omstillingen til lavutslippssamfunnet fortsetter med uforminsket kraft, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova i en pressemelding. 

Av Energi Norges medlemmer får Haugaland Kraft-eide Havnekraft AS 25,3 millioner kroner i støtte for bygging av det som vil bli Europas største landstrømanlegg på Haugesund Cruise Terminal, Garpeskjær. 

Elektrifisering av cruise er helt nødvendig

– Som premissleverandør for det grønne skiftet er det knyttet høye forventninger til fornybarnæringens bidrag til en bærekraftig utvikling. Vår målsetting er at landstrøm skal være tilgjengelig i alle havner i vårt område og tildelingen i dag fra Enova er et stort bidrag på veien til dette målet, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft AS. 

En vesentlig del av energiforbruket fra skip skjer når de ligger ved kai, og elektrifisering av cruiseskip har betydelig potensial for utslippsreduksjon. 

– Elektrifisering av kystnær transport som cruiseskip er helt nødvendig dersom Norge skal nå klimamålene sine. Det er bra at Enova tråkker på den grønne pedalen og gir støtte til et såpass ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt, sier Kristian Blindheim i Energi Norge. 

I mai støttet Enova 18 forprosjekter som skal utrede mulighetene for å etablere infrastruktur for landstrøm. Parallelt med dagens tildeling til utbygging utlyser Enova nye søknadsrunder både for forprosjekter og infrastruktur. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: