Energi Norge

Innhold

Nettleien må endres

Nyhet, Strømnett

Publisert

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Direktør i Energi Norge, Kristin H. Lind

Det er urimelige forhold ved dagens nettleie som kan endres uten at det vil svekke nettselskapenes incentiver for å drive mest mulig effektivt, skriver Kristin H. Lind i Energi Norge.

Det er urimelige forhold ved dagens nettleie som påvirker hva strømkundene må betale. Dette kan endres uten at det svekker effektiviteten i selskapene, skriver Kristin H. Lind i dette innlegget.

Norges 120 nettselskaper sørger for at vi har lys og varme i hjemmene våre 99,99 prosent av tiden. Kostnaden for å transportere strømmen varierer mye mellom regionene, noe som slår ut i ulik nettleie. Konkurransedirektør Lars Sørgard er kritisk til å jevne ut nettleien mellom selskapene, og mener dette vil ramme effektiviteten. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Det er urimelige forhold ved dagens nettleie som kan endres uten at det vil svekke nettselskapenes incentiver for å drive mest mulig effektivt. I dag får nettselskaper med mye kraftproduksjon i sitt område, store kostnader som fører til høyere nettleie. Den såkalte innmatingstariffen som kraftprodusenter betaler til nettselskapet, havner mange steder hos Statnett i stedet for det lokale nettselskapet hvor produksjonen er tilknyttet. Dette mener vi må endres.

Statistikken viser at det ikke er automatikk i at store nettselskaper er mer effektive enn de små. Bosetting, geografi og værforhold påvirker også kostnadene. I de områdene hvor nettleien er betydelig høyere enn snittet, bør regjeringen vurdere om differensiering av merverdiavgift kan være en løsning, slik man har i Nord-Norge. Alternativt kan en vurdere å gjeninnføre en oppdatert versjon av nettutjevningsordningen som NVE tidligere har vurdert som treffsikker.

Konkurransedirektøren er bekymret for at nettselskapene skal eie kraftproduksjon i framtiden. Vi kan berolige ham med at denne muligheten forsvinner ved en lovendring fra 2021.

Klimaomstillingen vil kreve økt bruk av fornybar energi de kommende årene. Det skal effektive nettselskaper klare å levere med lavere kostnader for forbrukerne.

Kristin H. Lind
direktør for nett og entreprenør
Energi Norge

Publisert i Dagens Næringsliv 16./17. januar.

Se også høringsinnspill om utjevning av nettleie.