Energi Norge

Innhold

Nettselskap med fleksible kunder må sjekke kontraktsvilkårene

Nyhet, Strømnett

Publisert

Låvisberget

Statnett faser ut ordningen med særskilt tariff for fleksibelt forbruk. Nå må nettselskapene sjekke kontraktsvilkårene overfor egne kunder.  Foto: Stig Storheil

Ordningen med særskilt tariff for fleksibelt forbruk i transmisjonsnettet skal fases ut fra 2022. Nå må nettselskap med forbrukere på utkoplbar tariff sjekke kontraktsvilkårene overfor egne kunder.

Statnetts styre har besluttet gradvis å avvikle ordningen med en egen tariff for fleksibelt forbruk. Dette skal gjøres med en overgangsordning, hvor rabatten opprettholdes med 50 prosent av dagens nivå i 2021 før den avvikles i 2022. 

Flere nettselskap tilbyr i dag særskilt tariff til utkoplbart forbruk med begrunnelse at ordningen fins i overliggende nett. Når ordningen nå fases ut fra Statnett sin side må nettselskap ifølge reguleringen også avvikle ordningen i sitt nett med mindre de har en selvstendig nettmessig begrunnelse for denne tariffen. 

Etter det Energi Norge erfarer, har Statnetts kontrakter tre måneders oppsigelsestid. Nettselskap må sjekke kontraktsvilkårene overfor egne kunder, og vurdere behov for avvikling av egne avtaler dersom nettselskapet ikke har selvstendig nettnytte av slike kontrakter. Ellers kan nettselskap risikere å være i brudd med reguleringen som krever en nettmessig begrunnelse for å kunne tilby en utkoplbar tariff. 

Energi Norge har tidligere uttrykt bekymring over Statnetts forslag til tariffmodell. 

– Rabatten for fleksibelt forbruk reduseres til 50 prosent av dagens nivå i 2021. Det er positivt at Statnett kommer oss noe i møte, men vi hadde ønsket oss en lengre overgangsperiode, sa administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: