Innhold

Nettselskapene bør få inntekter for kraftproduksjon i eget nett

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: kraftmast for distribusjonsnett.

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

De regionale distribusjonsnettene bør få en del av inntektene fra innmatingstariffen – og ikke sende alle pengene videre til Statnett.

Flere lokale og regionale nettselskap har fått økte kostnader i forbindelse med sterk vekst i tilknyttet produksjon de senere år. Mens netteiere med lokalt distribusjonsnett får beholde innmatingstariffen fra produsentene i sitt nett, må nettselskap med regionalt distribusjonsnett sende denne inntekten videre til Statnett. Energi Norge mener det er rimelig at også de regionale distribusjonsnettene får sitte igjen med en del av innmatingtariffen til å dekke kostnader med produksjon i eget nett.

– Nettselskap i område med mye ny produksjon har tatt svært store investeringer for å etablere nødvendig nettkapasitet i regionalt distribusjonsnett, uten å kunne ta anleggsbidrag og uten å få inntekter. Regningen går dermed direkte til forbrukskunder i form av forhøyet nettariff. Dette er urimelig og det er på høy tid å endre dette, sier Asgeir Aase, Konserndirektør i SFE Nett (nå Linja AS).

Analyse

– Vi mener det er prinsipielt riktig at nettselskaper får noe inntekter fra produksjon som mates inn da det også er kostnader forbundet med økt flyt i nettet, sier forretningsutvikler Frode Valla i Helgeland Kraft AS.

Han sier videre at det er rett og rimelig at de selskapene som har kundeforholdet til produksjon, og tar investeringene, bør få innmatingsinntektene fra kraften som mates inn i nettet.

Sammen med Distriktsenergi har Energi Norge fått gjennomført en analyse av konsekvensene for nettselskapene av at innmatingsavgiften blir liggende i regionalt distribusjonsnett der kraften mates inn. I analysen legger vi til grunn at Statnett vil øke uttakstariffen for å kompensere for inntektsbortfallet. Med utgangspunkt foreløpige data hos RME fra 2019 viser Afry at det dreier seg om en omfordeling av om lag 10 % av de totale kostnadene som nettselskapene betaler til Statnett.

Har tatt opp saken med RME

Afry sine beregninger viser at 21 nettselskaper får reduserte kostnader til overliggende nett (Statnett), mens 47 selskaper får økte kostnader. Omsatt til nettleie ser vi at endringene er moderate. Den største økningen er på om lag 1 øre/kWh, mens de fleste nettselskapene har langt mindre endringer. Analysen viser at for eksempel Skagerak Nett og Mørenett kan få en reduksjon i nettleie på rundt 0,2 øre/kWh, mens Elvia og Kragerø Energi kan få en økning på rundt 0,3 øre/kWh.

– Det er på tide å gjennomføre denne endringen, og resultatene av analysen viser at det er små konsekvenser for nettkundene, sier Per Bjarne Mosdal, administrerende direktør i Odda Energi Nett.

Energi Norge og Distriktsenergi har tatt saken opp med RME som vil vurdere hvorvidt innmatningstariffen skal bli liggende igjen i regionalt distribusjonsnett.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: