Energi Norge

Innhold

NVE har vurdert høringen om likere nettleie

Nyhet, Strømnett

Publisert

Hovden

Stortinget har bedt regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Foto: Unsplash

NVE anbefaler en tilskuddsordning som et virkemiddel for å oppnå likere nettleie for alle forbrukere. Energi Norge er positive til flere av vurderingene som er gjort.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå sendt sin oppsummering og samlede vurdering av høringen om likere nettleie til Olje- og energidepartementet (OED).

NVEs vurdering er at tilskuddsordningen kan finansieres ved tildeling over statsbudsjettet eller den kan brukerfinansieres ved en avgift. Ved en eventuell brukerfinansiering må det gjøres en vurdering av hvordan det er hensiktsmessig å utforme avgiften, og hvor store beløp som bør bevilges til tilskudd hvert år.

– Vi er fornøyde med at NVE mener det er hensiktsmessig å se nærmere på omfordeling av innmatingstariffen og på hvordan Statnett tarifferer underliggende nettselskap, sier direktør for nett og entreprenør Kristin H. Lind i Energi Norge.

Dette er ett av fire mulige tiltak som Energi Norge har foreslått og er en sak som det haster å gjøre noe med.

– I dag går innmatingstariffen i regionalt distribusjonsnett til Statnett. Vi mener at denne tariffen, på samme måte som i lokalt distribusjonsnett, må gå til den netteieren som har tilknyttet produksjonen til sitt nett. Det vil bidra til lavere nettleie for forbrukerne i områder som har store nettkostnader på grunn av mye produksjon, sier H. Lind.

Videre synes Energi Norge det er positivt at NVE foreslår en begrenset tilskuddsordning. NVEs vurdering er at det er store variasjoner i nettleien i Norge, og det er et lite antall nettselskaper som har de høyeste nettleiene. For å avhjelpe disse områdene har Energi Norge foreslått at en fornying og forbedring av den gamle utjevningsordningen kan være en løsning.

  1. Høringssvar: Virkemidler for utjevning av nettleie

    Les Energi Norges høringssvar til NVEs utredning av virkemidler for utjevning av nettleie (januar 2020).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: