Energi Norge

Innhold

Ny nettleie nødvendig for elektrifisering

Nyhet, Strømnett

Publisert

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Direktør i Energi Norge, Kristin H. Lind

- Hensikten med den nye nettleien er nettopp å gi kundene en gulrot for å bruke strømnettet smartere, skriver Kristin H. Lind i Energi Norge. Foto: Caroline Roka

Omlegging av nettleien må starte nå om vi skal lykkes med elektrifiseringen av Norge, skriver Kristin H. Lind i Dagens Næringsliv.

I sommer har det pågått en debatt i DN om innføring av ny nettleieNelfo og Huseierne har flere ganger stilt spørsmål om hvorfor det er nødvendig å legge om dagens prismodell. 

Svaret er enkelt: De neste 20 årene kommer vi til å bruke mye mer strøm enn i dag. DNV-GL har beregnet at økningen kan komme opp i 30-35 TWh – altså rundt 25 prosent. Det skyldes at vi skal erstatte fossil energibruk med strøm på mange samfunnsområder, og i tillegg skape nye arbeidsplasser innen kraftintensiv industri, datasentre og batterifabrikker. 

Denne strømmen må transporteres ut til kundene. Dersom vi bruker mye strøm samtidig, må vi bruke flerfoldige milliarder kroner på å øke kapasiteten i strømnettet. Ikke ulikt om man dytter mange tusen flere biler ut på veiene i rushtiden. Dersom vi derimot premierer kundene for å fordele lading og annen strømbruk over flere av døgnets timer, blir kostnaden lavere.  

Hensikten med den nye nettleien er nettopp å gi kundene en gulrot for å bruke strømnettet smartere. Det handler ikke om at nettselskapene skal tjene mer penger eller gjøre det vanskelig for folk flest. Tvert imot handler det om å holde nettleien lavest mulig for alle som bruker strøm. 

Vi har bedt NVE justere forslaget sitt, slik at det fortsatt skal være penger å spare på energieffektiviseringNVE legger opp til en gradvis innføring frem mot 2027, slik at alle får god tid til å forberede seg. Men omstillingen må starte nå om vi skal lykkes med elektrifiseringen – som er Norges viktigste klimatiltak. 

Kristin H. Lind, direktør for nett, kraftsystem og entreprenør i Energi Norge.

Innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv 23. august.