Energi Norge

Innhold

Redusert kapasitet på NordLink gir store tap

Nyhet, Strømnett

Publisert

Montører legger ny sjøkabel. Foto

- Det er bra at aktørene nå vet mer om hva de kan forholde seg til, men det er sterkt beklagelig at mye av den samfunnsøkonomiske nytten vil være redusert i flere år fremover, sier Per Arne Vada i Energi Norge. Foto: Øystein Rott / Lyse

Statnett og TenneT meldte 31. august at minimumskapasiteten på NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland vil øke lineært fra 11 prosent i 2021 til 70 prosent i 2026. Likevel er det fortsatt uklart hva minimumskapasiteten faktisk blir.

– Det er bra at aktørene nå vet mer om hva de kan forholde seg til, men det er sterkt beklagelig at mye av den samfunnsøkonomiske nytten vil være redusert i flere år fremover, særlig neste år og før North Sea Link settes i drift, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge. 

I en markedsmelding på mandag bekrefter Statnett at minimum eksportkapasitet som vil bli gitt til markedet vil øke lineært fra 11,7 prosent i 2021 til 70 prosent i 2026, altså fra 164 til 980 MW hvis vi tar utgangspunkt i nominell kapasitet på NordLink  1400 MW 

Utveksling av vann- og vindkraft 

Det er fortsatt uklart om vi kan ta utgangspunkt i kabelens kapasitet for å beregne hvilken minimumskapasitet markedet vil få tilgang til. Regelverket og formuleringen til TSO-ene sier at de skal gi en prosentandel for de nettanleggene som er kritiske for NordLink, men det er ikke nødvendigvis kabelen i seg selv alltid. 

NordLink settes i kommersiell drift i slutten av desemberKabelen skal benyttes til å utveksle kraft mellom landene slik at man kan bruke mest mulig av den kraften som det til enhver tid er billigst å produsere. Ofte vil det være vannkraft fra Norge, andre ganger vil det være vindkraft fra Tyskland. 

 – I Tyskland er det størst energiforbruk sør i landet, og de senere årene er det blitt bygget mye ny vindkraft i nord. Nettet for å transportere strømmen fra nord til sør har derimot ikke blitt utviklet i samme tempo. Derfor vil det være begrenset hvor mye kraft Norge kan selge, selv om det egentlig er etterspørsel etter fornybar kraft i Tyskland, forklarer Vada. 

Forventer høyere kapasitet 

Siden det tyske energidepartementet publiserte sin handlingsplan for å utbedre det interne tyske nettet (German Action Plan)har det vært uklart hvor stor del av den fysiske eksportkapasiteten på NordLink som vil bli gjort tilgjengelig for markedet. Det som har vært klart er at Tyskland vil gi en viss minimumskapasitet på NordLink som vil starte på et lavt nivå i 2021, men øke gradvis hvert år. 

Statnett forventer imidlertid at kapasiteten som faktisk blir gitt til markedet ofte vil være høyere enn minimumskapasiteten. 

Det vil ikke bli reduksjon i planlagt importkapasitet til Norge utover tilsvarende rampingrestriksjoner som gjelder for alle likestrømsforbindelser tilknyttet det nordiske synkronområdet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: