Energi Norge

Innhold

Skeptisk til å utsette nettleien

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kraftlinjer til Tokke kraftstasjon i Dalen, Telemark

Statnett vil gi strømforbrukerne en betalingsutsettelse på nettleien i 2021 for å hjelpe dem som sliter økonomisk som følge av korona. Energi Norge mener tiltaket er lite treffsikkert og kan skape større problemer for de samme kundene senere. Foto: Maria Benestad Astrup

Statnett vil gi strømforbrukerne en betalingsutsettelse på nettleien i 2021 for å hjelpe dem som sliter økonomisk som følge av korona. Energi Norge mener tiltaket er lite treffsikkert og kan skape større problemer for de samme kundene senere.

Statnett har søkt Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om å ta inn rundt 1,7 milliarder kroner mindre enn de ellers ville gjort i 2021, for midlertidig å kunne bidra til lavere nettleie til forbrukere og industri. Statnett planlegger å hente inn igjen reduksjonen over fire år fra og med 2022. 

Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene har sendt et felles brev til RME hvor de advarer mot løsningen. 

 Vi forstår intensjonen bak Statnett sitt tiltak og deler bekymringen for belastningen som korona kan ha for norsk industri. Vi mener imidlertid at tiltaket er lite treffsikkert og ligger utenfor Statnetts rolle. Nettselskapene som krever inn nettleien, er bedre egnet til å målrette tilak overfor forbrukere som trenger betalingsutsettelse, sier næringspolitisk rådgiver Vivi Mathiesen i Energi Norge. 

Utsetter problemet 

Hun understreker at det ikke er snakk om et avslag i nettleien, men en utsettelse. Det betyr at de samme kundene vil få en større nettregning i fireårsperioden fra 2022 enn de ellers ville fått. 

 Nå har vi svært lave strømpriser som kommer både store og små kunder til gode. Det er ikke nødvendigvis noen fordel å utsette deler av nettleien til senere år hvor strømprisen trolig er tilbake på et normalt nivå. Da blir belastningen desto større for de samme kundene, sier Mathiesen.   

Nettselskapene praktiserer allerede mulighet for betalingsutsettelse, særlig for større kunder med store svingninger i forbruk, og ved betalingsproblemer som kan skyldes ulike forhold. De tre foreningene mener dette er langt mer målrettet enn å gi en generell betalingsutsettelse for alle. 

Holde kostnadene nede 

– Det viktigste nå er at Statnett holder kostnadene sine nede og at tariffmodellen fungerer godt. Statnett bør holde transmisjonstariffen stabil og sørge for forutsigbarhet for både nettselskap og forbrukere, sier Mathiesen. 

De tre foreningene benytter samtidig anledningen til å gjenta bekymringen for at Statnett avvikler ordningen med særskilt tariff for fleksibelt forbruk. Det er uheldig at en ordning som lar fleksible forbrukere spare penger på nettleien og avlaste strømnettet avvikles nettopp nå, når flere opplever tilleggsutfordringer som følge av korona. Energi Norge mener at ordningen bør opprettholdes i sin nåværende form frem til alternative løsninger for fleksibilitet er på plass. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: