Innhold

Etterlyser bedre koordinering av utkoblinger i nettet

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Foto: En energimontør arbeider  i en kraftmast om vinteren med snø.

Statnett og de nordiske TSOene må hensynta samfunnsøkonomi når de planlegger vedlikehold som gir reduserte kapasiteter i strømnettet. Foto: Statnett

Statnett og øvrige systemansvarlige i Norden (TSO-ene) må ta hensyn til samfunnsøkonomi når de planlegger vedlikehold som gir redusert overføringskapasitet, mener Energi Norge.

2020 har vært preget av høy magasinfylling og påfølgende lave kraftpriser i Norge. I tillegg har overføringskapasiteten mellom NO1 og SE3 vært særlig lav i år, sammenlignet med 2018 og 2019. I tillegg til feil i det norske nettet i vår, har det vært betydelig reduksjon av kapasiteten mellom NO1 og SE3 i forbindelse med arbeider i det svenske nettet. Konsekvensen er at kommuner, fylkeskommuner og staten mister store inntekter.

– Energi Norge har forståelse for at teknisk svikt kan skje, og at det er viktig med utbyggingsprosjekter og vedlikehold for å opprettholde høy forsyningssikkerhet og overføringskapasitet på lang sikt. Vi har argumentert for at Statnett og de nordiske TSO-ene må hensynta samfunnsøkonomi når de planlegger vedlikehold som gir reduserte kapasiteter. Når man forventer store prisforskjeller bør man vurdere å omberamme arbeider som gir redusert kapasitet, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge.

Unngå redusert kapasitet

– Det er også viktig at TSO-ene koordinerer slik at planlagt arbeid som gir reduksjoner på samme overføringsforbindelse kan skje samtidig gir markedet god informasjon om kapasiteter frem i tid. Vi mener Svenska kraftnät ikke klarte å ivareta vår forventning til informasjon i forbindelse med arbeidene som ga reduksjon i sommer, påpeker Vada

For 2021 kjenner vi så langt til to betydelige reduksjoner for NO1-SE3. I april skal Statnett skifte isolatorskåler på 300 kV Vågåmo-Aura, noe som ifølge markedsmeldingen på NUCS gir 0 MW kapasitet. I tillegg fortsetter arbeidene til Svenska kraftnät og vi får en betydelig reduksjon i august og september.

– For det første er det generelt uheldig å planlegge vedlikehold som har betydelige konsekvenser for markedet i april, da det er flomsesong og høy usikkerhet knyttet til samfunnsøkonomiske konsekvenser. For det andre er dette et godt eksempel hvor vi mener at TSO-ene åpenbart kunne koordinert bedre. Hvis man kunne skiftet isolatorskålene samtidig med at Svenska kraftnät arbeider i sitt nett kunne man unngått en lang periode med redusert kapasitet, sier Vada.

Samfunnsøkonomiske analyser

Det har potensielt store samfunnsøkonomiske kostnader at disse jobbene ikke gjøres samtidig. Energi Norge har forståelse for at det kan være krevende for TSO-ene å være fleksible når de planlegger og omberammer planlagt vedlikehold, men forventningen er at de kontinuerlig gjør samfunnsøkonomiske vurderinger og optimaliserer dette så godt som mulig. TSOene mener de koordinerer vedlikehold, men vi kan rett og slett ikke se at det har skjedd for 2021 av den informasjonen vi har.

– Vi ønsker at Statnett og tilgrensende TSO-er utvikler prosessene sine slik at det blir enklere å vurdere og hensynta samfunnsøkonomiske analyser når de planlegger og koordinerer arbeid som gir reduserte overføringskapasiteter, sier Per Arne Vada

Etter at artikkelen ble publisert har Statnett 10. desember endret sin informasjon til markedet. Arbeidet på Vågåmo-Aura medfører nå ingen reduksjon i overføringskapasiteten for NO1-SE3.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: