Innhold

Urimelige kostnader for lokale nettkunder

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilder fra Bergsdalen og Evanger. Tatt i forbindelse med utgivelsen av TWh-magasinet

Energi Norge har denne uken sendt inn sitt høringssvar til NVE sin utredning av virkemidler for utjevning av nettleie. Foto: HELGE@MANEUVER.NO

Lokale nettkunder skal ikke måtte betale ekstra for ny statsstøttet energiproduksjon, mener Energi Norge, og ber NVE om å omfordele innmatingstariffen.

  1. Høringssvar: Virkemidler for utjevning av nettleie

    Les Energi Norges høringssvar til NVEs utredning av virkemidler for utjevning av nettleie (januar 2020).

Denne uken har Energi Norge sendt inn høringssvar til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin utredning av virkemidler for utjevning av nettleie.

– Utjevning av nettleie er en viktig sak for Energi Norges medlemmer og har vært diskutert gjennom lengre tid. Vi har tidligere pekt på virkemidler som vil ha en utjevnende effekt på nettleien, sier Kristin H. Lind, direktør nett, kraftsystem og entreprenør i Energi Norge.

Viktige momenter i Energi Norges høringssvar er at innmatingstariffen må ligge igjen i regionalt distribusjonsnett, at man unngår å svekke k-faktormodellen i sentralnettariffen, vurdere å differensiere mva og at OEDs utjevningsordning videreføres.

NVE har i sitt forslag ikke tatt med momentet om at innmatingstariffen må tilfalle de regionale distribusjonsnettene hvor produksjonen er tilknyttet. Dette er en viktig faktor som vil gi lokale forbrukere lavere nettleie.

– Det er urimelig at lokale forbrukere må betale for statsstøttet ny produksjon som er tilknyttet lokalt og dette drøftes ikke i NVEs forslag. For noen områder som har tilknyttet mye ny produksjon de siste årene, uten å kunne ta anleggsbidrag, har dette bidratt til høy nettleie for forbrukerne lokalt, sier Lind.

Elektrifiseringen av Norge kommer til å kreve mye av strømnettet vårt i årene som kommer. Samtidig er det viktig at kostnadene holdes nede, slik at strømregningen ikke skal bli for høy for vanlige folk. Utjevning av nettleien må skje på en måte som fortsatt sikrer effektiv drift av nettselskapene.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: