Energi Norge

Innhold

Utvikling av TSO-DSO-relevant regelverk

Nyhet, Strømnett

Publisert

Nettkoder

TSOer og DSOer har møttes for å diskutere videre utvikling av regelverk og prioriteringer for samarbeid i 2020.

I 2020 ønsker EU-kommisjonen at nettoperatørene i Europa skal jobbe med nettkoder på IKT-sikkerhet, forbrukerfleksibilitet, data og deling av data. Her er noen av planene.

I februar møttes representanter fra ENTSO-E, som er systemoperatørenes (TSO) organisasjon, og distribusjonsoperatørene (DSO) sine organisasjoner hos EU-kommisjonen. I møtet ble det diskutert videre utvikling av regelverk og prioriteringer for samarbeidet mellom TSOer og DSOer i 2020.

– Det er positivt at EU-kommisjonen nå har lagt planer for utvikling av regelverket, og vi mener at de nettkodene som foreslås er viktige og at de kan bidra til gode løsninger for TSO-DSO-samarbeidet, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge.

For å gi et innblikk i det prioriterte arbeidet for året som kommer, gjengis her noen av hovedpunktene fra diskusjonen. 

IKT-sikkerhet

Arbeidet med nye nettkoder på IKT-sikkerhet har vært varslet en stund og arbeidet er allerede godt i gang. Disse nettkodene ferdigstilles og sendes ut når "EU DSO Entity" er formelt etablert. Dette er en ny organisasjon som skal fremme samarbeid mellom DSO-ene. Det er forventet at organisasjonen er formelt etablert i løpet av 2020.

Data og datautveksling

Kommisjonen informerte om at arbeidet på nettkoder for data og datautveksling kan starte. Kommisjonen inviterer ENTSO-E og DSO-ene til å nominere eksperter til å delta i arbeidet, og vil ta initiativ til å starte planleggingen av arbeidet nå. De fire DSO-organisasjonene har etablert et ekspertteam som bidrar til å lage nettkoden og Energi Norge deltar i Eurelectrics ekspertgruppe som støtter arbeidet.

Forbrukerfleksibilitet

Når det gjelder forbrukerfleksibilitet har ENTSO-E og DSO-ene startet hver sin gap-analyse for å undersøke hvilke juridiske spørsmål nettkodene på det temaet eventuelt skal løse. Organisasjonene har blitt enige om å gjennomføre en felles analyse når de to analysene er ferdige og det forventes at resultatene fra gap-analysene er klare i løpet av 2020. Temaet forbrukerfleksibilitet har høy politisk interesse i EU og derfor ønsker Kommisjonen at dette gjennomføres.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: