Vil videreføre utjevning av nettleie

Nyhet, Strømnett, Skatt og økonomi

Publisert

Statsbudsjettet 2021

Foto: Peter Mydske / Stortinget

Regjeringen har satt av 20 millioner kroner til utjevning av nettleie i statsbudsjettet for 2021. De foreslår å gjeninnføre den gamle tilskuddsordningen, i tråd med Energi Norges forslag.

Hensikten med utjevningsordningen er å redusere forskjeller i nettleien som følge av høye overføringskostnader og naturgitte forhold. I underkant av 30 000 strømkunder får trolig nytte av ordningen.

Utjevning av nettleie har vært en viktig sak for Energi Norges medlemmer gjennom en årrekke. Olje- og energidepartementet gjeninnfører nå den gamle tilskuddsordningen i tråd med hva Energi Norge har foreslått. I tillegg foreslås det noen grep for å forbedre ordningen. Beregningene skal nå ta hensyn til merverdiavgift og elavgift.

– Det er fint at ordningen blir mer treffsikker og tar hensyn til hva kundene faktisk betaler, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

Energi Norges vurdering er at ordningen samstemmer med reguleringen av nettselskapene. Det er også en ordning som i begrenset grad reduserer insentivene for selskaper hvor kundene mottar tilskudd, samtidig som den er enkel å administrere.

– Beløpet på 20 millioner kroner er mindre enn vi har antatt, sier Lind.

Energi Norge har flere ganger tidligere pekt på virkemidler som vil ha en utjevnende effekt på nettleien. En betydelig utfordring er at inntekter fra kraftprodusenter i større grad må beholdes av nettselskapene hvor produksjonen er tilknyttet.

– Dette vil redusere kostnadene for forbrukerne, og er noe vi har bedt Reguleringsmyndigheten for energi og OED arbeide videre med, sier Lind.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: