Innhold

Funksjonelt skille vedtatt av Stortinget

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: to energimontører i en kraftmast

Nettselskaper med flere enn 10.000 kunder må drives både formelt og praktisk adskilt fra konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel strømsalg. Foto: Katrine Lunke / Energi Norge

Funksjonelt skille er nå vedtatt av Stortinget for alle nettselskaper med flere enn 10.000 kunder. Endelig avstemning skjedde 5. februar og kravet trådte i kraft med umiddelbar virkning.

Vedtaket betyr at nettselskaper med flere enn 10.000 kunder må drives både formelt og praktisk adskilt fra konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel strømsalg. Virksomhetene kan fra 2022 heller ikke ha navn eller logo som kan forveksles, derfor har en rekke nettselskaper skiftet navn.

Diskusjonen om denne saken har pågått siden 2014, da Reiten-rapporten ble lansert. Stortinget vedtok kravet om funksjonelt skille allerede i 2016, og varslet at det ville tre i kraft 1. januar 2021.

I 2018 kom anmodningsvedtaket i Stortinget om et unntak for selskaper med færre enn 30.000 kunder.  Granavolden-plattformen i 2019 ga derimot en klar forventning om en grense på 10.000 kunder.

Høringsnotatet regjeringen sendte ut sommeren 2020 ga liten grunn til å forvente at det ville bli satt en høyere grense. Unntak fra krav om funksjonelt skille gjelder nå for nettselskaper med 10.000 kunder og færre. Mange selskaper har allerede har tilpasset seg dette.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: