Innhold

RME vil endre inntektsrammereguleringen

Nyhet, Strømnett

Publisert

Energimontører hos Hafslund Nett AS

Samtidig som elektrifiseringen krever at nettet rustes opp og utvides, må vi ifølge RME ta i bruk nye løsninger slik at strømnettet blir best mulig utnyttet. Foto: Hafslund

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil sikre at beregningen av nettselskapenes inntektsramme er tilpasset et fremtidig kraftsystem. Nå vurderes nye modeller.

RME foretar årlige analyser hvor nettselskapenes kostnadseffektivitet måles i forhold til hverandre. Da måles det hvor høye kostnader selskapene har i forhold til oppgavene de skal løse. 

«En god representasjon av disse oppgavene i modellene som brukes, er viktig for at effektivitetsanalysene skal virke slik de er tenkt», skriver RME på sine hjemmesider.

Nå har de publisert tre nye utredninger som ser på hvordan modellene kan tilpasses. 

- Energi Norge synes det er viktig og nødvendig å videreutvikle reguleringsmodellen for å tilpasse den til endringene i kraftsystemet. Vi og våre medlemmer vil bidra til denne utviklingen, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

Styrker presisjonen

- Mer fornybar kraftproduksjon, flere effektkrevende kunder og elektrifisering av transport og industri endrer nettselskapenes oppgaver. Disse tre rapportene, som handler om hvordan vi kan sammenligne nettselskapenes oppgaver, er viktige bidrag til vårt arbeid med å sikre at modellene vi benytter også er relevante i fremtiden, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i RME.

RME er opptatt av at strømnettet blir best mulig utnyttet i en tid det skal investeres mye knyttet til blant annet elektrifisering. I en undersøkelse som Energi Norge gjennomførte høsten 2020 er det estimert at det kan bli investert om lag 100 milliarder kroner de neste 10 årene i lokalt og regionalt distribusjonsnett.

- Disse prosjektene skal bidra til å styrke reguleringsmodellens presisjon og legitimet i en tid der bruken av strømnettet endrer seg og det skal gjøres store tiltak i det norske strømnettet, sier Flataker.

Effektavstand og energiavstand

Samtidig som elektrifiseringen krever at nettet rustes opp og utvides, må vi ifølge RME ta i bruk nye løsninger slik at strømnettet blir best mulig utnyttet.

Det er publisert tre rapporter som RME ber om kommentarer på innen 15. mars i år. RME påpeker at innholdet i rapportene står for konsulentenes regning, og at direktoratet vil ta med seg innholdet i disse rapportene og innspillene til dem i det videre arbeidet med utviklingen av inntektsreguleringen.

I rapporten  "Methods for calculating power and energy distance", anbefaler Thema Consulting Group hvordan variablene effekt- og energiavstand kan defineres og beregnes.

Effektavstand er et mål som beskriver hvor mye effekt nettselskapene skal levere, og hvor langt effekten må transporteres. Energiavstand har samme egenskap, men gjenspeiler hvor mye energi som skal fraktes over ulike avstander i en periode. Disse oppgavevariablene skal beregnes med informasjon om kundenes forbruk, og med data om hvor kundene befinner seg i nettet.

Metodisk rammeverk

I rapporten  "Variables for measuring the task of supplying relability in the distribution grid",  ser Thema Consulting Group på hvordan nettselskapets oppgave med å levere pålitelig strømforsyning (leveringspålitelighet) kan måles og uttrykkes i en egen oppgavevariabel.

I rapporten "Developing Methods for Combining Data that Can be Used for Calculating Power Distance", tar Multiconsult utgangspunkt i at metodene og beregningene av de nye oppgavevariablene krever at vi tar i bruk detaljerte data om forbruk og kundetyper i tillegg til data om nettanleggenes fysiske plassering.

Data må hentes fra ulike kilder og må sammenstilles på helt konkrete måter slik at de kan tas i bruk av algoritmene. I rapporten beskriver Multiconsult et metodisk rammeverk for å rydde, sammenstille og koble data som er nødvendig for å beregne nye oppgavevariabler.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: