Innhold

Unntak fra krav om funksjonelt skille

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: Lærlinger i Varanger kraft

Foto: Varanger Kraft

Olje- og energidepartementet ga før jul et midlertidig unntak fra kravet om funksjonelt skille for nettselskaper med færre enn 10 000 kunder. Saken skal behandles i Stortinget neste uke.

Endringer i energiloven gjeldende fra 1. januar i år sier at kravet om funksjonelt skille skal gjelde for alle nettselskaper uavhengig av størrelse. Samtidig ser det ut til å være flertall på Stortinget for at selskaper med færre enn 10 000 kunder vil være unntatt fra kravet.

– Gitt den politiske situasjonen som oppsto før jul, mener vi dette var en effektiv håndtering fra departementets side, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

En endring av ordlyden i loven er oversendt energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Saken skal etter planen behandles i komiteen 19. januar.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: