Innhold

Viktig at ny nettkapasitet kommer på plass raskt

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: En energimontører arbeider i en kraftmast

For Energi Norge sine medlemmer er det viktig å på plass ny kapasitet slik at nytt forbruk kan tilknyttes, så raskt så mulig. Foto: Statnett

Ny industri og elektrifisering av oljeinstallasjonene betyr at mye nytt strømforbruk tilknyttes nettet på Vestlandet. Statnett har utredet konsept for nettforsterkninger for å håndtere den massive forbruksveksten for Bergen og omegn.

Olje- og energidepartementet har sendt Statnetts utredning på høring og Energi Norge støtter Statnetts vurderinger. Når det gjelder konseptvalgutredningen for Vestlandet har vi inntrykk av at Statnett har gjort en grundig jobb i og vi støtter Statnetts vurderinger med tanke på utvikling i forbruk og behov for ny nettkapasitet.

For Energi Norge sine medlemmer er det viktig å på plass ny kapasitet slik at nytt forbruk kan tilknyttes, så raskt så mulig.

  • Vi støtter Statnett sitt forslag om gjennomføring av kortsiktige tiltak, og mener disse bør gjennomføres så raskt som mulig slik at nytt strømforbruk kan tilknyttes, sier Vivi Mathiesen, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.
  • Vi håper også at hjemmel for tilknytning av nytt forbruk med vilkår om utkobling eller redusert forsyning kommer på plass raskt. Det vil være et nyttig virkemiddel i påvente av økt nettkapasitet, sier hun videre.

Når det gjelder de langsiktige tiltakene er Energi Norge primært opptatt av at ny kapasitet realiseres så raskt som mulig, og håper OED kommer til en rask avgjørelse for konsept.

Det er ikke bare i Bergen og omland vi ser tendens til betydelig økt forbruk og økt behov for nettkapasitet. Elektrifisering og omstilling til utslippsfritt samfunn foregår i hele landet. Utfordringene knyttet til rask nettilgang og tilgjengelig kapasitet i overliggende transmisjonsnett er dermed aktuelle for våre medlemmer over hele landet.

For våre medlemmer er det generelt viktig at prosessen for å få på plass ny nettkapasitet ikke tar for lang tid. Det må legges vekt på effektiv gjennomføring både hos myndigheter knyttet til høring, konseptanbefaling og konsesjonsbehandling og hos Statnett i prosjektering og utbygging. Dersom lang saksbehandlings og byggetid betyr at tilknytning av nytt forbruk utsettes, kan det bety samfunnsøkonomiske tap, særlig dersom forbruket skulle bidra til å nå målsetting om et fornybart nullutslippssamfunn. Samtidig må selvfølgelig tiltakene utredes og gjennomføres slik at berørte instanser involveres og synspunkter ivaretas.

Vi setter pris på at Statnett har involvert både nettselskap og forbrukere tidlig i prosessen og håper dette markerer en større åpenhet og involvering som vi også vil se fremover.

  1. Høringssvar til Olje- og energidepartementet (OED) om Statnetts KVU for Bergen og omland

    Energi Norges høringssvar til Statnett sine vurderinger om ulike alternativer for å tilknytte forbruk og samtidig ivareta forsyningssikkerheten i strømnettet i Bergen og omland.  (29.01.2021)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: