Energi Norge

Innhold

Standardavtaler og standardvilkår for næringskunder

Bilde av hånd som skriver under på en avtale

Energi Norge har utviklet et eget sett med avtalevilkår for næringskunder.

Standardavtalene eller standardvilkårene anbefales tatt i bruk. Det kan bli kostbart å bruke forbrukeravtalene overfor næringskunder dersom man ender opp i en tvist.

Standardvilkårene kan uten videre tas i bruk overfor nye kunder. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis tilfellet når det gjelder gjennomføring overfor kunder som allerede har eksisterende, avvikende nettleieavtaler. :del: Hvilken adgang det er til å endre og innføre nye vilkår, avhenger av den nettleieavtale man har inngått. Vi vil derfor her kun ta for oss hvordan standardvilkårene for standardkontrakter kan gjennomføres overfor næringsdrivende nettkunder hvor Energi Norges standardavtale for forbrukere er benyttet, og de tilfellene hvor det aldri har vært inngått uttrykkelig nettleieavtale.

Etter vår oppfatning vil de nye vilkårene kunne gjennomføres overfor eksisterende kunder ved at nettselskapene informerer disse om at det blant annet som følge av endringer i relevante lover og forskrifter fra og med en gitt dato, innføres nye standardvilkår, og at disse vil gjelde både for eksisterende og fremtidige næringskunder. Etter standardavtalen for forbrukere vil endringer kunne skje med 14 dagers varsel. Varsel må enten skje ved direkte melding til kunden eller på annen egnet måte, jf. avtalens § 14.

Det anbefales at det sendes brev direkte til hver enkelt næringskunde med ett eksemplar av de nye vilkårene, eventuelt kan man henvise til en hjemmeside hvor de nye vilkårene er tilgjengelige.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: