Energi Norge

Innhold

Forskning på fornybar energi

Vis filtrering

28 resultater

Type artikkel
Velg område
28 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forskningsprosjekt, Forskning, Strømnett

  Voltagereg

  Demonstrere, verifisere og tallfeste nytteverdien av en ny metode for automatisk spenningsregulering i distribusjonsnett, samt bidra med metodikk og grunnlagsdata for å oppnå mer presis beregning av energitap i distribusjonsnett.

 2. Forskningsprosjekt

  ProAktiv

  Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

 3. Forskningsprosjekt

  REPLAN

  Utvikle effektive metoder og verktøy for analyse av fornyelsesbehov i 11-22 kV distribusjonsnett på komponentnivå og selskapsnivå

 4. Forskningsprosjekt

  Driftsikre kabelanlegg

  Etablere pålitelige metoder for tilstandskontroll av mellomspentkabler for å øke driftssikkerheten og robustheten i det norske distribusjonsnettet

 5. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

  Vindforsk IV

  Vindforsk IV er et vindforskningsprogram som finansierer grunnleggende og anvendt vindkraftforskning.

 6. Forskningsprosjekt

  Trafotiltak

  Ideen bak prosjektet er å ta i bruk kunnskap om norske krafttransformatorer og målinger av ulike parametere fra disse til å fastsette tilstand og restlevetid samt analysere hvilke tiltak som bør gjennomføres for spesifikke individer og grupper av krafttransformatorer, hensyn tatt til plassering i nettet, sikkerhet, økonomi, driftsmiljø og belastningsprofiler.

 7. Forskningsprosjekt

  Råtekontroll og restlevetid

  Statistisk sett har 70% av vrakede stolper fortsatt full funksjonsevne i mange år. Dette skyldes at råte og måling av fiberstyrke i stolpene er ressurskrevende med tilgjengelige metoder, og de mangler kunnskap og verktøy for å tolke eventuelle data.

 8. Forskningsprosjekt

  Spenningskvalitet i smarte nett

  Det fellesfinansierte forskningsprosjektet Spenningskvalitet i smarte nett har dokumentert de grunnleggende sammenhenger mellom nettstyrke og spenningskvalitet for ulike typer elektrisk utstyr, samt sammenhengen mellom kravene til elektrisk sameksistens (EMC) og harmoniske standarder for emisjonstesting av elektrisk utstyr.

 9. Forskningsprosjekt

  Komposittmasters pålitelighet og miljøpåvirkning

  Utarbeide kravspesifikasjoner, som ivaretar myndighetenes krav, visuelle fjernvirkning, forurensning og forsyningssikkerhet.

 10. Forskningsprosjekt

  High Head Francis - HiFrancis

  The primary objective is secure reliable operation and lifetime for high head Francis turbines operating in the future energy market