Energi Norge

Innhold

Forskning på fornybar energi

Vis filtrering

31 resultater

Type artikkel
Velg område
31 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Produksjon, maskin og elektro, Pågående forskningsprosjekter

  Vannkraft: High head Francis turbines (HHFT)

  HiFrancis was born out of the need for further knowledge regarding a series of Francis turbine failures in the national grid. In the current market, turbines are operating at off-design operational conditions, and the industry is facing problems with both newly installed and old Francis units. The main problem is crack formation in the turbine runner, caused by pressure fluctuations.

 2. Produksjon, maskin og elektro, Ferdige forskningsprosjekter

  Vindkraft: INTACT

  Det er behov for bedre innsikt i hvilke tiltak som er effektive i å redusere eventuelle negative påvirkninger på fugler ved vindkraftverk. Dette prosjektet fortsetter arbeidet gjort i forskningsprosjektet BirdWind og litteraturgjennomgangen utført som forprosjekt til INTACT.

 3. Strømnett, Pågående forskningsprosjekter

  Nett: Råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper

  Statistisk sett har 70% av vrakede stolper fortsatt full funksjonsevne i mange år. Dette skyldes at råte og måling av fiberstyrke i stolpene er ressurskrevende med tilgjengelige metoder, og de mangler kunnskap og verktøy for å tolke eventuelle data.

 4. Forskningsprosjekt, Forskning, Strømnett

  Voltagereg

  Demonstrere, verifisere og tallfeste nytteverdien av en ny metode for automatisk spenningsregulering i distribusjonsnett, samt bidra med metodikk og grunnlagsdata for å oppnå mer presis beregning av energitap i distribusjonsnett.

 5. Forskningsprosjekt

  ProAktiv

  Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

 6. Forskningsprosjekt

  REPLAN

  Utvikle effektive metoder og verktøy for analyse av fornyelsesbehov i 11-22 kV distribusjonsnett på komponentnivå og selskapsnivå

 7. Forskningsprosjekt

  Driftsikre kabelanlegg

  Etablere pålitelige metoder for tilstandskontroll av mellomspentkabler for å øke driftssikkerheten og robustheten i det norske distribusjonsnettet

 8. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

  Vindforsk IV

  Vindforsk IV er et vindforskningsprogram som finansierer grunnleggende og anvendt vindkraftforskning.

 9. Forskningsprosjekt

  Trafotiltak

  Ideen bak prosjektet er å ta i bruk kunnskap om norske krafttransformatorer og målinger av ulike parametere fra disse til å fastsette tilstand og restlevetid samt analysere hvilke tiltak som bør gjennomføres for spesifikke individer og grupper av krafttransformatorer, hensyn tatt til plassering i nettet, sikkerhet, økonomi, driftsmiljø og belastningsprofiler.

 10. Forskningsprosjekt

  Råtekontroll og restlevetid

  Statistisk sett har 70% av vrakede stolper fortsatt full funksjonsevne i mange år. Dette skyldes at råte og måling av fiberstyrke i stolpene er ressurskrevende med tilgjengelige metoder, og de mangler kunnskap og verktøy for å tolke eventuelle data.