Energi Norge

Innhold

Forskning på fornybar energi

Vis filtrering

34 resultater

Type artikkel
Velg område
34 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Produksjon, maskin og elektro, Pågående forskningsprosjekter

  Vannkraft: High head Francis turbines (HHFT)

  HiFrancis was born out of the need for further knowledge regarding a series of Francis turbine failures in the national grid. In the current market, turbines are operating at off-design operational conditions, and the industry is facing problems with both newly installed and old Francis units. The main problem is crack formation in the turbine runner, caused by pressure fluctuations.

 2. Strømnett, Pågående forskningsprosjekter

  Nett: Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett - OptiNett

  Lavspenningsnettet i Norge er mange steder så svakt at sikker utkobling ved kortslutninger i nettet eller i kundens installasjoner ikke kan garanteres. Kostnadene for å forsterke nettet til tilstrekkelig nettstyrke er estimert til mellom 9 og 33 milliarder kroner. Dette prosjektet skal bidra til å redusere kostnader gjennom å legge til rette for at nye metoder som garanterer sikker utkobling ved kortslutninger tas i bruk av nettselskapene. Kostnadsestimater viser at bruk av alternative løsninger i enkelte tilfeller kan redusere investeringsbehovet med opptil 80 %.

 3. Produksjon, maskin og elektro, Ferdige forskningsprosjekter

  Vindkraft: INTACT

  Det er behov for bedre innsikt i hvilke tiltak som er effektive i å redusere eventuelle negative påvirkninger på fugler ved vindkraftverk. Dette prosjektet fortsetter arbeidet gjort i forskningsprosjektet BirdWind og litteraturgjennomgangen utført som forprosjekt til INTACT.

 4. Strømnett, Pågående forskningsprosjekter

  Nett: Samordnet spenningsregulerin i distribusjonsnett (SamReg)

  Prosjektet skal hjelpe nettselskapene å ta i bruk spenningsregulering som alternativ til nettforsterkning for å redusere investeringsbehovet i distribusjonsnettet med inntil 50% per i de tilfeller der tillatt spenningstoleranse er utnyttet og det ikke er vesentlige termiske begrensninger ved aktuell utnyttelse av nettet.

 5. Strømnett, Pågående forskningsprosjekter

  Nett: Transformatorforvaltning

  Prosjektet skal tilrettelegge for optimal utnyttelse av levetiden til krafttransformatorer ved å utvikle og ta i bruk modeller for tilstands- og restlevetidsanalyser for transformatorens kritiske delkomponenter, inklusive utvidelse av datagrunnlaget for disse. Verdien for bransjen vil være en tilstandsbasert og kostnadseffektiv forvaltning av transformatorer med kontrollert og akseptabel risiko for havari. På nasjonalt nivå viser beregninger at verdien av å kunne utsette reinvestering kan være flere milliarder kroner. Men fravær av relevant statistikk gir usikkerhet i sannsynlighet for havari ved en utsettelse.

 6. Strømnett, Pågående forskningsprosjekter

  Nett: Råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper

  Ved å gi nettselskapene kunnskap og verktøy til å forbedre sine tilstandsvurderinger av trestolpene i de mange kraftledningene i Norge, skape et reelt potensial for å redusere nasjonale nettkostnader med inntil 3 milliarder kroner per år.

 7. Forskningsprosjekt, Forskning, Strømnett

  Voltagereg

  Demonstrere, verifisere og tallfeste nytteverdien av en ny metode for automatisk spenningsregulering i distribusjonsnett, samt bidra med metodikk og grunnlagsdata for å oppnå mer presis beregning av energitap i distribusjonsnett.

 8. Forskningsprosjekt

  ProAktiv

  Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

 9. Forskningsprosjekt

  REPLAN

  Utvikle effektive metoder og verktøy for analyse av fornyelsesbehov i 11-22 kV distribusjonsnett på komponentnivå og selskapsnivå

 10. Forskningsprosjekt

  Driftsikre kabelanlegg

  Etablere pålitelige metoder for tilstandskontroll av mellomspentkabler for å øke driftssikkerheten og robustheten i det norske distribusjonsnettet