Energi Norge

Innhold

Forskning på fornybar energi

Vis filtrering

34 resultater

Type artikkel
Velg område
34 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

  Vindforsk IV

  Vindforsk IV er et vindforskningsprogram som finansierer grunnleggende og anvendt vindkraftforskning.

 2. Forskningsprosjekt

  Trafotiltak

  Ideen bak prosjektet er å ta i bruk kunnskap om norske krafttransformatorer og målinger av ulike parametere fra disse til å fastsette tilstand og restlevetid samt analysere hvilke tiltak som bør gjennomføres for spesifikke individer og grupper av krafttransformatorer, hensyn tatt til plassering i nettet, sikkerhet, økonomi, driftsmiljø og belastningsprofiler.

 3. Forskningsprosjekt

  Råtekontroll og restlevetid

  Statistisk sett har 70% av vrakede stolper fortsatt full funksjonsevne i mange år. Dette skyldes at råte og måling av fiberstyrke i stolpene er ressurskrevende med tilgjengelige metoder, og de mangler kunnskap og verktøy for å tolke eventuelle data.

 4. Forskningsprosjekt

  Spenningskvalitet i smarte nett

  Det fellesfinansierte forskningsprosjektet Spenningskvalitet i smarte nett har dokumentert de grunnleggende sammenhenger mellom nettstyrke og spenningskvalitet for ulike typer elektrisk utstyr, samt sammenhengen mellom kravene til elektrisk sameksistens (EMC) og harmoniske standarder for emisjonstesting av elektrisk utstyr.

 5. Forskningsprosjekt

  Komposittmasters pålitelighet og miljøpåvirkning

  Utarbeide kravspesifikasjoner, som ivaretar myndighetenes krav, visuelle fjernvirkning, forurensning og forsyningssikkerhet.

 6. Forskningsprosjekt

  High Head Francis - HiFrancis

  The primary objective is secure reliable operation and lifetime for high head Francis turbines operating in the future energy market

 7. Forskningsprosjekt

  HiFrancis FSI Toolkit

  Development of Recommended Practice and Toolkit for accurate load prediction on high head Francis turbines

 8. Forskningsprosjekt

  ENKI

  Prosjektets formål er å bringe romlig fordelte tilsigsmodeller fra eksperimentstadiet fram til operasjonalisering i vannkraftbransjen. Dette skal skje ved å utvikle den eksisterende prototypen ENKI til et velfungerende verktøy i prøvedrift, både som modul i Powels SmG-Inflow, og som selvstendig programvare for hydrologiske analyser.

 9. Forskningsprosjekt

  Nye værradarbaserte nedbørsprodukter

  Hovedideen med prosjektet er å lage nye værradarbaserte nedbørsprodukter, både estimat av bakkenedbør og nedbørsprognoser, for tilsigprognosering og produksjonsplanlegging.

 10. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

  Stokastisk værgenerator

  Utvikle en stokastisk modell for meteorologiske drivkrefter bak fornybar kraftproduksjon, som kan anvendes både for storskala planlegging på europeisk nivå, og i detaljert produksjonsplanlegging for enkeltvassdrag. Den primære leveransen er en prototype implementert og dokumentert innenfor åpen kildekode-programmet R.