Energi Norge

Innhold

Forskning på fornybar energi

Vis filtrering

29 resultater

Type artikkel
Velg område
29 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forskningsprosjekt dam

  Juncus

  Finne årsaken til problemvekst av krypsiv i Sørlandsvassdrag og begrense problemveksten av krypsiv

 2. Forskningsprosjekt

  MonitorX

  Formålet med prosjektet er å utvikle en modell (MonitorX) og tilhørende prototyper som demonstrerer optimal levetidsutnyttelse av kraftverkskomponenter basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko. Modellen anvender bl.a. maskinlæring og informasjon fra avanserte systemer for tilstandsovervåking og diagnose.

 3. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon Hydro

  Strålingsdata i tilsigsmodeller for kraftverksdrift

  Hovedmålet med dette prosjektet er å redusere risikoen for vannkraftprodusentene i deres agering i energimarkedet. Dette skal gjøres ved å øke treffsikkerheten i tilsigsprognosene fortrinnvis i episoder med snøsmelting gjennom å muliggjøre bruk av informasjon om stråling i operative tilsigsmodeller.

 4. Forskningsprosjekt

  Prosjketforslag ThermAx

  Prosjektet skal utvikle et verktøy for bedre estimering av sviktrisiko og forventet restlevetid av statorviklinger som funksjon av konstruksjonsløsning, isolasjonstype og belastningsmønster. Et slikt verktøy vil være svært nyttig i planlegging av framtidig vedlikehold og reinvesteringer i eksisterende vannkraftverk. Kunnskapsutviklingen i prosjektet vil også gi grunnlag for å bedre design av vannkraftgeneratorer, valg av isolasjonssystem samt gi nyttig informasjon for kjøpere av nye vannkraftgeneratorer.

 5. Forskningsprosjekt

  Prosjektforslag: OpRor

  Prosjektet skal utvikle et verktøy for optimalisering av vedlikeholdstiltak på tilløpsrør i vannkraftverk. Optimaliseringen vil være basert på kunnskap om aldring og endring i falltap i turbinrør med konvensjonelle belegg, vurdering av gevinst i moderne hydrofobe belegg og potensialet for falltapsreduksjon ved utvikling av neste generasjons belegg basert på nano-teknologi. Bruksområdet for verktøyet vil være å vurdere økonomisk gevinst knyttet til omfang og optimalt tidspunkt av tiltak.

 6. Forskningsprosjekt

  Prosjektforslag: PEHS

  Utvikling av verktøy for analyse av strømning og tap i turbinhus i Pelton turbiner ved bruk av modellforsøk og numeriske beregninger. Et slikt verktøy kan brukes til å analysere utforming av turbinhus i eksisterende kraftverk, bestemme potensial for virkningsgradforbedringer og kvalifisere tiltak som kan reduserer tapene i eksisterende kraftverk. Kunnskapen fra prosjektet vil også være nyttig i utforming av turbinhus på nye kraftverk.

 7. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon Pågående forskningsprosjekt

  INTACT

  Det er behov for bedre innsikt i hvilke tiltak som er effektive i å redusere eventuelle negative påvirkninger på fugler ved vindkraftverk. Dette prosjektet fortsetter arbeidet gjort i forskningsprosjektet BirdWind og litteraturgjennomgangen utført som forprosjekt til INTACT.

 8. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon Pågående forskningsprosjekt

  FLEXELTERM Samspill el og fjernvarme

  Flexelterm skal analysere hvordan et fleksibelt samspill mellom kraftsystemet og termisk energi kan gi økt lønnsomhet i utnyttelsen av nasjonale energiressurser og bedret forsyningssikkerhet for samfunnet.