Energi Norge

Innhold

Forskning på fornybar energi

Vis filtrering

59 resultater

Type artikkel
Velg område
59 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forskningsprosjekt dam

  Juncus

  Finne årsaken til problemvekst av krypsiv i Sørlandsvassdrag og begrense problemveksten av krypsiv

 2. Forskningsprosjekt

  MonitorX

  Formålet med prosjektet er å utvikle en modell (MonitorX) og tilhørende prototyper som demonstrerer optimal levetidsutnyttelse av kraftverkskomponenter basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko. Modellen anvender bl.a. maskinlæring og informasjon fra avanserte systemer for tilstandsovervåking og diagnose.

 3. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon Hydro

  Strålingsdata i tilsigsmodeller for kraftverksdrift

  Hovedmålet med dette prosjektet er å redusere risikoen for vannkraftprodusentene i deres agering i energimarkedet. Dette skal gjøres ved å øke treffsikkerheten i tilsigsprognosene fortrinnvis i episoder med snøsmelting gjennom å muliggjøre bruk av informasjon om stråling i operative tilsigsmodeller.

 4. Forskningsprosjekt

  Prosjketforslag ThermAx

  Prosjektet skal utvikle et verktøy for bedre estimering av sviktrisiko og forventet restlevetid av statorviklinger som funksjon av konstruksjonsløsning, isolasjonstype og belastningsmønster. Et slikt verktøy vil være svært nyttig i planlegging av framtidig vedlikehold og reinvesteringer i eksisterende vannkraftverk. Kunnskapsutviklingen i prosjektet vil også gi grunnlag for å bedre design av vannkraftgeneratorer, valg av isolasjonssystem samt gi nyttig informasjon for kjøpere av nye vannkraftgeneratorer.