Energi Norge

Innhold

Vindforsk IV

Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av en vindmølle

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Vindforsk IV er et vindforskningsprogram som finansierer grunnleggende og anvendt vindkraftforskning.

Prosjektbeskrivelse: Vindforsk IV er et vindforskningsprogram som finansierer grunnleggende og anvendt vindkraftforskning. Energi Norge sitter i Vindforsk IVs styre, samt leder styregruppe" Drift og vedlikehold av vindkraftanlegg". Se også www.vindforsk.se

Bakgrunn: Interesserte kan sende inn søknad om prosjektmidler til programmet. Det er jevnlig utlysning av midler.

Mål: Programmets formål er å styrke vindkraftens forutsetninger.

Utførende: Søkerne til programmet.

Varighet: Drøyt fire år; avsluttes 1.4.2018

Budsjett: Totalt 60 mill. SEK

Partnere: Energimyndigheten (50%), samt finansierende bedrifter fra bransjen, hovedsakelig Sverige. Energi Norge er en av få norske aktører. Energi Norge har samlet inn bransjefinansiering, og deltar på vegne av selskapene.

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Solgun Furnes

Status: Pågår

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: