Energi Norge

Innhold

Forskning innen fremtidens nettforvaltning

Publisert

Økt usikkerhet i investeringsbeslutninger for det fysiske nettet og økt kompleksitet i driften av kraftsystemet driver frem økt ressursbruk i IKT. Nettselskapenes ressursbruk på det fysiske nettet settes dermed under sterkt press og risikoen øker. Det er behov for å utvikle ny kunnskap og nye innovasjoner som kan bidra til å effektivisere forvaltningen av kraftnettet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: