Energi Norge

Innhold

Driftsikre kabelanlegg

Forskningsprosjekt

Publisert

Bildet av en mann som måler spenningen i en strømkabel utendørs

Foto: Jarle Nyttingnes

Etablere pålitelige metoder for tilstandskontroll av mellomspentkabler for å øke driftssikkerheten og robustheten i det norske distribusjonsnettet

Prosjektbeskrivelse: Prosjektet skal etablere pålitelige metoder for tilstandskontroll av mellomspentkabler med fokus på skjøter og endeavslutninger. Prosjektet får tilgang til kabler i drift og skal gjennom laboratorietester identifisere de beste metoder for tilstandskontroll med tolkningskriterier.

Bakgrunn: En betydelig andel av det norske kabelnettet er nå eldre enn forventet levetid som er 30 år. Det er også en økende fare for at flere komponenter i nettet fra samme årgang kan svikte samtidig. Det er derfor behov for pålitelige metoder for tilstandskontroll, men det er ingen nasjonale normer eller standarder for tilstandskontroll av distribusjonskabler. Det er rettet spesielt fokus mot kabelutstyr som skjøter og endeavslutninger som har kortere forventet levetid enn selve kabelen.

Mål: Etablere pålitelige metoder for tilstandskontroll av mellomspentkabler for å øke driftssikkerheten og robustheten i det norske distribusjonsnettet.

Utførende: SINTEF Energi AS

Varighet: 2013-2016

Budsjett: 2013: 3,2 mill. Totalt: 10,7 mill.

Partnere: Nexans Norway, Hafslund Nett, BKK Nett, Eidsiva Nett, AE Nett, Lyse Elnett, Istad Nett, Skagerak Nett, Tafjord Kraftnett, Troms Kraft Nett, TrønderEnergi Nett.

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Prosjektet følger oppsatt plan. Godkjent av NVE.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: