Energi Norge

Innhold

Råtekontroll og restlevetid

Forskningsprosjekt

Publisert

Bilde av to menn ved strømmaster i tre

Foto: Mørenett

Statistisk sett har 70% av vrakede stolper fortsatt full funksjonsevne i mange år. Dette skyldes at råte og måling av fiberstyrke i stolpene er ressurskrevende med tilgjengelige metoder, og de mangler kunnskap og verktøy for å tolke eventuelle data.

Råtekontroll og restlevetid

Mandag 9. november 2015

Prosjektbeskrivelse: Forprosjekt forbedret råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper

Bakgrunn: Statistisk sett har 70% av vrakede stolper fortsatt full funksjonsevne i mange år. Dette skyldes at råte og måling av fiberstyrke i stolpene er ressurskrevende med tilgjengelige metoder, og de mangler kunnskap og verktøy for å tolke eventuelle data. Påstand er at dette utgjør unødvendige nettkostnader i størrelsesorden milliard per år og så lenge hele bransjen følger mer eller mindre samme praksis, er det ingen konsekvens for NVEs beregning av samlet inntektsramme til fordeling blant nettselskapene og ingen betydelige effektivitetsforbedringer hos enkelte (som kunne virket som driver for endringer hos resten etter hvert).

For å oppnå forbedringer kreves:

1. Identifisering av pålitelig metode for scanning av stolper og måling av fiberstyrke og designe et lett og brukervennlig apparat.

2. Utvikling av et verktøy for estimering av sannsynlig restlevetid på grunnlag av data fra tilstandskontroll.

Mål:

1. Realitetsvurdere måleteknikk og foreta patentsøk globalt

2. Teste kostnadshypotesen over gjennom intervju med nettselskap og foreta egne analyser

3. Utvikle forslag til hovedprosjekt egnet for søknad til Norges forskningsråd medio oktober 2015

Utførende: Sintef Energi

Varighet: 1.1.2015-30.6.2015

Budsjett: 200 kNOK

Deltakere: Energi Norge

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Forprosjektrapport levert, men ikke gjennomgått med Sintef Energi. Konkluderer med et forbedringspotensial på inntil 156 milliarder kroner over 20 år forutsatt at gjennomsnittlig levetid kan økes med 20 år. Forslag til hovedprosjekt sendt til nettselskapene