Energi Norge

Innhold

Trafotiltak

Forskningsprosjekt

Publisert

Bilde av en energioperatør foran en krafttransformator

Foto: Ann Iren Jamtøy

Ideen bak prosjektet er å ta i bruk kunnskap om norske krafttransformatorer og målinger av ulike parametere fra disse til å fastsette tilstand og restlevetid samt analysere hvilke tiltak som bør gjennomføres for spesifikke individer og grupper av krafttransformatorer, hensyn tatt til plassering i nettet, sikkerhet, økonomi, driftsmiljø og belastningsprofiler.

Bakgrunn: Det finnes mye kunnskap om krafttransformatorer i Norge, og tilstandskontrollmetoder for de forskjellige elementene i krafttransformatoren utvikles stadig, men det er en utfordring å sammenstille kunnskap og ett fragmentert datagrunnlag for helhetlig teknisk levetidsvurdering i en optimal vedlikeholdsplan. Gjennomsnittlig alder for landets 3000 krafttransformatorer er 30 år. Det er beregnet en nåverdi på 5 milliarder kroner om levetiden kan økes fra 40 år til 80 år uten at dette øker sårbarheten.

Mål: Utvikle et brukervennlig beslutningsverktøy for vedlikehold av krafttransformatorer som anvender anleggsdata, generelle og lokale driftserfaringer, samt feil- og tilstandsinformasjon.

Utførende: SINTEF Energi

Varighet: 4 år (2014-2017)

Budsjett: 11 mill.

Deltakere: SKS Produksjon, Skagerak Nett, Hafslund Nett, Statnett, Statkraft, Sira-Kvina, Lyse Elnett, Mørenett, Troms Kraft Nett

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Godkjent av skatteFUNN (20%) og av NVE. Startet medio 2014