Energi Norge

Innhold

Komposittmasters pålitelighet og miljøpåvirkning

Forskningsprosjekt

Publisert

Bildet av en energimontør som klatrer i strømmast

Komposittmast Søre Sula. Foto Tafjord

Utarbeide kravspesifikasjoner, som ivaretar myndighetenes krav, visuelle fjernvirkning, forurensning og forsyningssikkerhet.

Prosjektbeskrivelse: Materialteknologisk verifisering av komposittmaster og utvikling av kravspesifikasjon og standard mastesystemer.

Bakgrunn: Kreosot er et giftig impregneringsmiddel og det forventes at et forbud vil vedtas av EU så snart det finnes alternative material- eller impregneringsalternativer. Komposittstolper er allerede tilgjengelige fra et par produsenter, men det er ingen europeisk standard for dette materialets anvendelse i mastesystemer.

Mål: Utarbeide kravspesifikasjoner, som ivaretar myndighetenes krav, visuelle fjernvirkning, forurensning og forsyningssikkerhet.

Utførende: SINTEF Energi

Varighet: 2013-2018.

Budsjett: 2013: 1 mill. Totalt 6 mill.

Partnere: Energi Norge, Statnett, Skagerak Nett, AE Nett, BKK Nett, Hafslund Nett, Nordlandsnett, Haugaland Kraft Nett, NTE Nett, Helgelandskraft, REN

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Resultater avdekker nye forskningsutfordringer som er sikret finansiering gjennom godkjent skatteFUNN. Godkjent av NVE.

Partnere: Eidsiva Nett slettes, SKL Nett endres til Haugaland Kraft Nett