Energi Norge

Innhold

ProAktiv

Forskningsprosjekt

Publisert

Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

Prosjektbeskrivelse: Introduksjonen av plusskunder i større skala gjør det nødvendig å utvikle ny metodikk og nye anbefalinger som bidrar til å løse de nye utfordringene som nettselskapene står overfor innenfor både planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnett med plusskunder. ProAktiv-prosjektet fokuserer på utfordringer innen nettplanlegging og skal bidra til lavere risikoeksponering i investeringene.

Bakgrunn: God planlegging er en forutsetning for å gjøre de riktige investeringene i distribusjonsnettet (unngå over- og underinvesteringer). De forventede investeringer og reinvesteringer i distribusjonsnett fram mot 2020 er på 30-40 mrd. kr. (ekskl. AMS) ifølge NVE  og i planleggingen av fremtidens distribusjonsnett er det også viktig å ta hensyn til introduksjon av plusskunder. ProAktiv fokuserer på effektprofiler som kan ventes for plusskunder og deres sammenlagrede belastning på nettet. Andre prosjekter som Spesnett og Replan fokuserer på spenningskvalitet og fornyelsesplaner og vil gi viktige input i en helhetlig nettplanlegging.

Mål: Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

Utførende: SINTEF Energi

Varighet: 4 år (2014-2017)

Budsjett: 9 mill.

Bekreftede deltakere: Hafslund Nett, NTE Nett, Skagerak Nett, Lyse Elnett.

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Godkjent av skatteFUNN (20%) og NVE. Startet ultimo 2014.