Energi Norge

Innhold

Fellesfinansiert forskning i kraftnettet

Nyhet

Publisert

Bildet av en regionalnett mast

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Energi Norge inviterte tidligere denne måneden nettselskaper, REN – som står for standardisering av materiell og metoder i norske nettselskaper – og Smartgridsenteret til en koordinert gjennomgang av forslag til nye fellesfinansierte innovasjonsprosjekter for nettselskapene i Norge.

– Målet med prosessen – som finner sted hvert år – er å få til en koordinert utvikling av nye fellesfinansierte forsknings- og demonstrasjonsprosjekter for kraftnettet i Norge, sier rådgiver Ketil Sagen i Energi Norge.

Totalt ble 14 forslag fra Sintef, Mørenett, Hafslund Nett og Thema Consulting Group presentert og diskutert. Forslagsstillerne fikk verdifulle tilbakemeldinger som de kan velge å ta til etterretning når prosjektbeskrivelsene skal leveres til Energi Norge innen 1. juni.

REN og Energi Norge deretter vil sørge for at prosjektbeskrivelsene distribueres bredt til alle relevante aktører, med frist for innsendelse av intensjonserklæring om deltakels satt til 1. september.

– Som koordinator vil Energi Norge videreformidle de mottatte svarene fra nettselskapene til det selskapet som er oppført som prosjekteier i prosjektbeskrivelsen. Prosjekteier vil deretter vurdere om det er finansieringsgrunnlag for å søke Forskningsrådet eller annet offentlig virkemiddelapparat om støtte til prosjektet, sier Sagen.