Energi Norge

Innhold

Fellesfinansiert forskning på råtekontroll

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av strømmast som har trestolper

Trestolper i kraftnettet må sjekkes for råteskader. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Sintef Energi har på oppdrag fra Energi Norge sett på hvilke kostnader nettselskapene har i forbindelse med råtekontroll og utskiftning av trestolper brukt i kraftforsyning. Et nytt fellesfinansiert forskningsprosjekt kan resultere i at nettselskapene sparer milliarder av kroner på landsbasis.

Råtekontroll er komplisert med dagens metoder. Noen bruker hund til å påvise råte og følger opp med andre metoder for å fastsette omfanget og stedet i stolpen. Andre bruker bankemetoden for å påvise råte. Men ingen av disse metodene er spesielt nøyaktige og forekomst av råte er ikke ensbetydende med tap av funksjonsevne.

– Ved å utvikle et bedre verktøy som gir pålitelig scanning av stolper og måling av fiberstyrke, vil tilstandskontrollen av trestolper kunne forbedres vesentlig. Vesentlig for stolpens lastevne er fiberstyrken i det friske treet, og hvor råten sitter i stolpen. Fiberstyrke må måles med andre metoder og dette gjøres sjeldent, sier rådgiver Ketil Sagen i Energi Norge.

Taper milliarder

Nettselskapene taper i dag milliarder av kroner på for tidlig vraking av trestolper. Basert på testing og levetidsestimering av cirka 40 år gamle råtebefengte stolper i regionalnettet, viste det seg at nesten 70 prosent av disse hadde en forventet restlevetid på 10-40 år. Hvis investeringer i nye stolper i gjennomsnitt kan utsettes i 20 år, utgjør de sannsynlige besparelsene over 150 milliarder kroner for hele luftnettet i Norge.

– Målet er å lage et verktøy for analyse av restlevetid og et apparat for kombinert scanning for råte og måling av fiberstyrke. Den største gevinsten ligger sannsynligvis i analyseverktøyet som også skal kunne benyttes på data som er tilgjengelig allerede, forteller Sagen.

Norges Forskningsråd mottok i oktober en søknad om støtte i prosjektet som har bred oppslutning fra kraftnæringen. Sagen setter pris på at NTE Nett, BKK Nett, Lyse Elnett, Skagerak Nett, Hafslund Nett, Eidsiva Nett og tre tjenesteleverandører innen råtekontroll har intensjoner om å bidra både økonomisk og med kompetanse til prosjektet.