Energi Norge

Innhold

Fire nye forskningsprosjekter starter opp med støtte fra bransjen og forskningsrådet

Nyhet

Publisert

Energi Norge har på vegne av nærmere 90 bedrifter i næringen ansvaret for mer enn 20 fellesfinansierte forsknings-prosjekter. Nå har EnergiX gitt tilslag på ytterligere tre viktige forskningsprosjekter.

Prosjektene er "Høytrykks Francis", "Radarsatelittmålinger av nedbør" og "Råtekontroll av trestolper". Det er forventet at prosjektene vil kunne redusere kostnadene til både nettselskapene og produsentene betydelig.

36 millioner til å finne ut av problemene i høytrykks Francisturbiner

Forskningsrådet har bevilget 17 millioner til å finne ut av problemene som skapes i høytrykks Francisturbiner. Bransjen bidrar med 11 millioner og en meget viktig egeninnsats i timer fra bransjen og leverandører som tilsvarer 8 millioner kroner. Alt i alt tilsvarer det 36 millioner over fire år. "Dette er stort og utrolig gledelig", sa Leif Basberg, rådgiver i Energi Norge til Europower denne uken.

Det ble søkt om støtte til prosjektet i fjor også, men uten tilslag. Nå har Energi Norge og NVKS (Norsk Vannkraft Senter) samlet både de fire store turbinleverandørene Andritz Hydro, Voith, Alstom og Rainpower, i tillegg til noen av de største kraftprodusentene som har nettopp denne typen turbiner i sine kraftverk. De som er med er blant annet Statkraft Energi AS, Agder Energi, Sira Kvina Kraftselskap, Skagerak Energi, E-Co Vannkraft, Hydro, BKK, Eidsiva, Otra og Lyse. Alle aktørene om prosjektet vil bidra aktivt til å sikre en god prosjektgjennomføring og bidra med ekspertise og erfaringer.

156 milliarder å spare ved vellykket prosjekt for avdekking av råteskader på trestolper

Støtten fra Forskningsrådets EnergiX-program til dette prosjektet kan spare nettselskapene for milliarder av kroner. "Uansett hvordan man ser på det er det miliardbeløp for bransjen å spare på å kunne utsette skifter av trestolper med råteskader. Prosjektet er å utvikle et lett, brukervennlig apparat for kartlegging av råte og fiberstyrke. Det skal også utvikles et dataverktøy for beregning av restlevetid basert på datafangsten fra apparatet

Forprosjektet viser at det er rundt 156 milliarder kroner å spare",sier rådgiver Ketil Sagen i Energ Norge i en kommentar til bransjebladet Energi denne uken. De som er med er med på prosjketet er NTE Nett, BKK Nett, Lyse Elnett, Skagerak Nett, Hafslund Nett, Eidsiva Nett, Smart tre tjenesteleverandører innen råtekontroll.