Energi Norge

Innhold

Forskningsløft for vannkraftturbiner

Nyhet

Publisert

Bilde av to studenter som jobber med en vannkraft turbin

Studenter ved Norsk Vannkraftsenter på NTNU i Trondheim Foto: Øyvind Buljo / NTNU

Fornybarnæringen, Forskningsrådet og en rekke turbinleverandører investerer nå godt over 30 millioner kroner i et felles forskningsprosjekt som skal løse utfordringer med nye kjøremønstre for høytrykks-francisturbiner i vannkraftverk.

Forskningsrådet har totalt bevilget 17 millioner kroner, næringen bidrar med 11 millioner kroner – samt mye egeninnsats i form av arbeidstimer – mens bidrag på åtte millioner kroner kommer fra ulike leverandører. Dette innebærer en total prosjektrammer på 36 millioner kroner over fire år.

– Nye belastingsmønstre har gjort at vannkraftturbiner utsettes for økte belastninger som gir generiske problemer med slitasje og brudd. Ettersom det ikke foreligger noen god vitenskapelig forståelse av dette, har flere store vannkraftprodusenter med høytrykks-francisturbiner gått sammen med de store turbinleverandørene Andritz Hydro, Voith, Alstom og Rainpower, Energi Norge og Norsk Vannkraftsenter (NVKS) for å bidra med sin ekspertise og erfaringer, sier rådgiver Leif Basberg i Energi Norge.

Blant vannkraftprodusentene som er med finner man Statkraft Energi, Agder Energi, Sira Kvina Kraftselskap, Skagerak Energi, E-CO Vannkraft, Hydro, BKK, Eidsiva, Otra og Lyse.

Todelt prosjekt

Prosjektet har to hovedkomponenter. Norsk Vannkraftsenter leder den ene delen av prosjektet, som hovedsakelig utføres på NTNU i Trondheim og i deres vannkraftlaboratorier. Hovedformålet er å skape økt forståelse for grunnleggende problemstillinger som vil bidra til å øke levetiden til løpehjulene i turbinene og sikre at uventede hendelser ikke oppstår. Prosjektet har en total ramme på 25 millioner kroner.

Det er lagt opptil at den enkelte leverandør vil være sentral i planlegging og kontroll av modellforsøk som adresserer ulike grunnleggende problemstillinger. Disse vil evalueres i modellrigger i laboratoriet.

EDR Medeso – leverandør av simuleringsverktøyet ANSYS som benyttes til å analysere løpehjulene – er prosjektleder på den andre hovedkomponenten av prosjektet, med et budsjett på 11 millioner kroner. Her vil mange av de fysiske modellforsøkene som utføres i del én av prosjektet brukes til å forbedre og kvalitetssikre de numeriske beregningsmetodene. Prosjektet vil utarbeide en mal for numeriske verktøy som skal brukes til analyse av turbinhjul, hvordan numeriske modeller bør benyttes og hva som er begrensinger og muligheter.  

Bidraget fra fornybarnæringen er samlet inn av Energi Norge, som benytter Norsk Vannkraftsenter til å administrere prosjektet. Energi Norge vil sammen med representanter fra næringen, leverandører og utførende aktører sitte i en styringsgruppe som vil ha det overordnede ansvaret for prosjektet, og rapportere til Forskningsrådet og de bidragsyterne.