Energi Norge

Innhold

Vellykket workshop for koordinert gjennomgang av nye FoU-forslag for nettselskap

Nyhet

Publisert

Bildet av voksne mennesker som sitter i et møterom og ser på en presentasjon

Fredag 7. mai arrangerte Energi Norge en workshop med spesielt inviterte nettselskap, REN og Smartgridsenteret for koordinert gjennomgang av forslag til nye fellesfinansierte innovasjonsprosjekter for nettselskapene i Norge. 14 forslag fra Sintef, Mørenett/Hafslund Nett og Thema Consulting var gjenstand for deltakernes oppmerksomhet. Forslagsstillerne fikk verdifulle tilbakemeldinger som de forventes å benytte til innlevering av 2-siders prosjektbeskrivelser innen 1. juni. Mottatte prosjektbeskrivelser vil bli bredt distribuert til nettselskap med svarfrist 1. september.

Workshopen er et fast element i et årshjul for koordinert utvikling av nye fellesfinansierte forsknings- og demonstrasjonsprosjekter som den samme gruppen utviklet i februar i år. Energi Norge som fungerer som koordinator, sendte i februar ut invitasjon til å foreslå nye prosjekter til en rekke institutter og selskaper.

Nettselskapene som inngår i denne koordinasjonsgruppen er medlemmer av Smartgridsenteret og har et strategisk forhold til FoU og innovasjon i nettselskapet.