Energi Norge

Innhold

Kompetanse på jording må til

Nyhet, Strømnett

Publisert

Hvis impulsjording er godt og riktig utført, vil antall driftsforstyrrelser i strømnettet bli merkbart redusert. Men de gode resultatene står og faller på mer kompetanse på feltet, sier fungerende seksjonsleder i NVE.

Energi Norge bekrefter det fungerende seksjonsleder i NVE, Helge Ulsberg, sier. Utspillet kommer i en artikkel om kompetanse på jording i siste utgave av magasinet Energiteknikk.

Et fellesfinansiert forskningsprosjekt i regi av Energi Norge fra 2009, gir kunnskap om hvordan jordelektroder bør utføres også som impulsjording.

Energi Norge støtter Ulsberg i at utføringen av jordingen i kraftnettet er viktig også for isolasjonskoordineringen, og at det kreves utviklet og forvaltet kompetanse på området jording som del av dette fagområdet i bransjen.

Fikk færre avbrudd

Flere nettselskap på Østlandet tok i 2006 initiativ overfor Energi Norge om å få igangsatt et prosjekt på optimalisering av jordelektroder i forhold til både drift-frekvente og transiente jordstrømmer.

Prosjektets resultater er dokumentert i publikasjonen "Optimal dimensjonering av jordelektroder i høyspennings fordelingsnett" som er tilgjengelig i Energi Norges nettbutikk.

Flere av de deltagende nettselskapene har benyttet seg av publikasjonens anbefalinger og oppnådd betydelig reduksjon av komponenthavarier i distribusjonsnettet og dermed færre avbrudd, som følge av lynoverspenninger i nettet. Men, kun 27 eksemplarer er solgt siden den ble tilgjengelig i 2009.

Ingen indikatorer på økende avbruddstider 

I samme artikkel fra Energiteknikk knyttes overspenningsbeskyttelse til forsyningssikkerhet. - Det er uheldig å knytte avbrudd i distribusjonsnettet som følge av lynaktivitet til forsyningssikkerhet i dag, sier ansvarlig rådgiver for prosjektet i Energi Norge, Ketil Sagen. – Til det er konsekvensene for sluttbrukere statistisk sett for små.

For å belegge denne påstanden viser Sagen til NVEs avbruddsstatistikk som ikke viser noen indikasjon på økende avbruddstider for sluttbrukere som følge av driftsforstyrrelser. Statistikk over driftsforstyrrelser i høyspent distribusjonsnett i 2014 viser riktignok at tordenvær var den største enkeltstående utløsende årsak til driftsforstyrrelser det året, men ikke sett over flere år.

I følge Sagen er det mer relevant å snakke om leveringspålitelighet i stedet for forsyningssikkerhet, og NVE regulerer leveringspålitelighet gjennom sin incentivordning «Kvalitetsjustert Inntektsramme for Ikke Levert Energi (KILE)». Dette skal gi nettselskapene insentiv til å optimere kostnadene i nettet i forhold til konsekvenser ved avbrudd for sluttkundene.

- Denne ordningen synes jo å virke, så jeg håper hensikten til NVE med å rette søkelyset på distribusjonsnettet er å øke selskapenes bevissthet og interesse for å utvikle sin kompetanse i første omgang. Men, det er viktig at nettselskapenes anlegg er utført slik at de ikke er til fare for liv, helse og materielle verdier, hvilket først og fremst er et elsikkerhetsmessig forhold i dagens situasjon, sier Sagen. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: