Energi Norge

Innhold

Reduksjon av avbruddskostnader med 50 til 70 millioner kroner

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av en strømmast

Fremtidens strømnett – er ditt nettselskap med på kunnskapsutviklingen? Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Energi Norge og en rekke nettselskap med støtte fra Forskningsrådet, satte i 2013 i gang forskningsprosjektet "Optimalt design av lineoppheng i kraftledninger". Prosjektet er nå ferdig og resultatene viser at bedre løsninger for kraftlineoppheng vil redusere avbruddskostnader med 50 til 70 millioner kroner per år.

Forskningsresultatene viser at relativt enkle justeringer av opphengsystemenes design vil forbedre kraftledningenes driftssikkerhet.

– Dersom nettselskapene benytter seg av anbefalingene ved reparasjon og nybygging, forventer vi at årlige avbruddskostnader reduseres med 50 til 70 millioner kroner årlig, sier ansvarlig rådgiver for prosjektet i Energi Norge, Ketil Sagen.

Anbefalingene til design av lineoppheng er enkle å ta i bruk for nettselskapene, og kan enkelt realiseres med allerede tilgjengelig linjemateriell. Anbefalingene og resultatene av forskningsresultatet er godt dokumentert i en rapport som nå kan kjøpes i Energi Norges nettbutikk.

Store skader på liner i oppheng i kraftmaster

Deltakerene i forskningsprosjektet, Eidsiva Nett, Hafslund Nett, Helgelandskraft, Nordlandsnett, NTE Nett, Skagerak Nett og Brødrene Berntsen, bidro med verdifulle innspill i forskningen, som ble gjennomført av SINTEF Energi. Bakgrunn for prosjektet var at slitasje, gnidningskorrosjon (fretting) og utmatting har vist seg å være skyld i store skader på liner i oppheng i kraftmaster. Målsetting for prosjektet var derfor å redusere avbruddskostnader som følge av teknisk svikt i lineoppheng med 25prosent. Det var også viktig å få redusert reparasjonstiden, spesielt i sentral- og regionalnettet, samt bedre muligheten for tilstandskontroll i kritiske stresspunkt i opphengsystemet.

– Prosjektet har utviklet bedre løsninger for kraftlineoppheng som kan forventes å bli tatt i bruk i betydelig utstrekning. Dette vil trolig bidra til redusert avbruddskostnader selv om målsettingen om 25 prosent reduksjon ikke er verifisert, sier Erland Staal Eggen, rådgiver ENERGIX, Forskningsrådet.

Mer robuste oppheng for kraftledninger

Prosjektet, som ble sluttført i 2015, har identifisert de grunnleggende fysiske fenomenene som medfører de fleste utmattingsbruddene i liner.

Resultatene viser at relativt enkle justeringer av opphengsystemenes design vil forbedre kraftledningenes driftssikkerhet. Dette oppnås ved at designløsningen for looper gir økt pålitelighet, den reduserer sannsynligheten for linebrudd og gjør det lettere å finne eventuelle trådbrudd ved tilstandskontroll. Det siste skyldes at trådbruddene nå i hovedsak vil oppstå i ytre trådlag, fordi den nye designen på loopen reduserer svingeamplituden på linen. Utmattingsbrudd i ytre lag oppstår ved liten svingeamplitude mens utmattingsbrudd i indre lag aktiveres ved stor amplitude. Dermed vil tilstandskontroll med visuelle metoder avdekke liners nedbrytning tidligere enn med dagens design. 

– Målsettingen i prosjektet er oppfylt, og investeringen i forskningsprosjektet vil være lønnsom over tid, etterhvert som nettselskapene benytter seg av de nye løsningene, sier Sagen.