Energi Norge

Innhold

Workshop om nettforskning og innovasjon

Nyhet, Strømnett

Publisert

Energi Norge inviterer nettselskapene, REN og Smartgridsenteret til en workshop 2. februar om nettforskning og innovasjon. Vi ønsker å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan koordinere utvikling av nye FoU- og demoprosjekter for fremtidens effektive strømnett med høy person- og driftssikkerhet.

FoU strategi om fremtidens smarte nett

For å få en koordinert og forankret retning på forskning og innovasjon er det utarbeidet en felles strategi for FoU-  og demoprosjekter for fremtidens smarte nett. Det er også laget et felles årshjul for å samkjøre utviklingen av nye  FoU- og demoprosjekter. Energi Norge er koordinator for denne felles prosessen som er et resultat av et samarbeid mellom nettselskaper, REN, Smartgridsenteret og oss.

Saker som skal diskuteres og jobbes med på workshopen:

  • Videreutvikling av felles strategi for FoU og demo

  • Behov for føringer for nye prosjektforslag og eventuelt hvilke?

  • Hvordan årshjulet skal tilpasses og forbedres (fra erfaringer, tilpasninger og identifisering av fremtidige rammer)

  • Etablering av flere relevante Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME)

Felles økonomisk ansvar

– Det er et felles ansvar å finansiere utvikling av kunnskap for nødvendig innovasjon, sier Ketil Sagen rådgiver i Energi Norge.

Han legger til at alle nettselskapene i Norge høster i dag goder fra tidligere finansiering av FoU- demoprosjekter, hvor noen få selskap har bidratt. – Det er begrenset hvor mye ressurser disse selskapene kan bruke på slik kunnskapsutvikling hvert år.

NVE har stilt et ubyråkratisk og risikofritt virkemiddel til rådighet for nettselskapene. Flere nettselskap i bransjen bør utnytte denne ordningen, mens vi ennå har den, til beste for seg selv, bransjen og samfunnet. Innovasjon kan oppnås gjennom å bidra til at standarder blir forbedret og/eller gjennom å utvikle kompetansen i egen organisasjon. Nettselskapene kan i større grad sette premissene for denne utviklingen, gjennom å konkretisere utfordringer og prioritere dem. Sagen oppfordrer nettselskap til å delta på workshopen 2. februar på Garderemoen som er uforpliktende og gratis.

Vil du delta?

Ta kontakt med Ketil Sagen