Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Forskning på fornybar energi

Innhold

Nett: Råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper

Statistisk sett har 70% av vrakede stolper fortsatt full funksjonsevne i mange år. Dette skyldes at råte og måling av fiberstyrke i stolpene er ressurskrevende med tilgjengelige metoder, og de mangler kunnskap og verktøy for å tolke eventuelle data.

Eier: Energi Norge var administrativt ansvarlig og prosjektleder

Utførende: SINTEF Energi

Deltakere: Hafslund Nett, BKK Nett, Eidsiva Nett, Skagerak Nett, Lyse Elnett, NTE Nett, Valdres Energi, Nordlandsnett, Geomatikk, Nordiconsult, Ide og Utvikling, REN med støtte fra Norges forskningsråd. 

Varighet: 2016-2019

Budsjett: 10 millioner NOK

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Prosjektet følger gjeldende plan.

Nett

Foto: Mørenett

Prosjektbeskrivelse: Den overordnede ideen i prosjektet er å redusere unødvendig vraking av trestolper og gjennom det redusere de samlede kostnadene i nettbransjen med inntil 1 milliard kroner per år. Dette skal oppnås gjennom bedre kunnskap og verktøy for restlevetidsvurdering basert på tilgjengelige tilstandsdata og dels gjennom å øke datakvaliteten fra tilstandskontroller gjennom å identifisere ny effektiv måleteknikk for kartlegging av råteforekomster og måling av fiberstyrke.

Bakgrunn: Driftserfaringer viser at ca. 70% av vrakede stolper fortsatt kan ha full funksjonsevne i mange år og på grunnlag av egne estimater på at dette kunne utgjøre samfunnsøkonomiske tap på flere milliarder kroner per år, fikk Sintef Energi i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for å teste denne hypotesen.  Forprosjektet bekreftet et potensial for forlenget levetid og samfunnsøkonomisk besparelser i samme størrelsesorden. Utfordringen krever forskning og innovasjon for å løses både på bedre analyseverktøy og på datafangst.

Mål: Målsettingen er å bedre nettselskapets vedlikeholdsevne for derved å øke trestolpenes gjennomsnittlige levetid med ca. 20 år gjennom å:

  1. Utvikle et analyseverktøy for stress og sannsynlig restlevetid basert på tilstandsdata
  2. Identifisere en teknikk for "scanning" og måling av fiberstyrke som kan kompakteres i et bærbart instrument.

Utførende: SINTEF Energi

Varighet: 2016-2019

Budsjett: 10 mill. kr

Deltakere: Hafslund Nett, BKK Nett, Eidsiva Nett, Skagerak Nett ,Lyse Elnett, NTE Nett, Valdres Energi, Nordlandsnett, Geomatikk, Nordiconsult, Ide og Utvikling, REN med støtte fra Norges forskningsråd.

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Prosjektet følger gjeldende plan.