Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Det er behov for bedre innsikt i hvilke tiltak som er effektive i å redusere eventuelle negative påvirkninger på fugler ved vindkraftverk. Dette prosjektet fortsetter arbeidet gjort i forskningsprosjektet BirdWind og litteraturgjennomgangen utført som forprosjekt til INTACT.

Eier: Energi Norge var administrativt ansvarlig og prosjektleder

Utførende: Norsk institutt for naturforskning - NINA

Partnere: Statkraft, NINA, Energi Norge AS, Statoil, Vattenfall, Trønderenergi, NVE og Energi Norge. 

Varighet: 2013-2016

Budsjett: 10,7 millioner NOK

Status: Ferdigstilt

Mål

Fra prosjektets offisielle målbeskrivelse: "The primary objective for the R&D project is to develop measures and procedures to reduce the risk of bird – wind turbine conflicts. The main focus of the research will be to test promising deterrent measures and develop tools to facilitate this, and to test and refine micro-siting tools. The perceived tools and measures, to be developed and tested at the onshore Smøla wind-power plant, are envisioned to enable transference for development of environmental-friendly wind energy offshore."

Bakgrunn

Utbygging av fornybar energi skal ta behørig hensyn til miljøet, hvor fugler er artsgruppen som er generelt sett er mest påvirket. Det er behov for bedre innsikt i hvilke tiltak som er effektive i å redusere eventuelle negative påvirkninger på fugler ved vindkraftverk. Dette prosjektet fortsetter arbeidet gjort i forskningsprosjektet BirdWind og litteraturgjennomgangen utført som forprosjekt til INTACT.