Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Marked

Dyp kunnskap om kundenes forventninger bør være et premiss for utviklingen av strømmarkedet. Markedet må organiseres på en effektiv måte slik at kundene opplever strøm og relevante tilleggstjenester som nyttige, kostnadseffektive, transparente og kundevennlige.

Pågående forskningsprosjekter

  1. Marked, Pågående forskningsprosjekter

    EUs energimarkedspolitikk:  Konsekvenser for norsk energistrategi (REMAP)

    EUs politikk gir føringer for Norge både direkte og indirekte gjennom påvirkning av markedsdesign og marked i land som er viktige for norsk krafthandel. I prosjektet analyseres EUs regulering av energimarkedet og betydning for den norske energistrategien.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: