Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Nett

Gode rammebetingelser er nødvendige for å sikre strømnettets konkurransekraft i et fornybart og fullelektrisk samfunn. Dette innebærer bruk av teknologi og kunnskap for å optimere investeringer og sikre konkurransedyktig avkastning.

Pågående forskningsprosjekter

 1. Nett, Pågående forskningsprosjekter

  Nett: Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett (OptiNett)

  Prosjektet skal bidra til å redusere kostnader i lavspenningsnettet gjennom nye metoder for nettselskapene som garanterer sikker utkobling ved kortslutninger. Kostnadsestimater viser at alternative løsninger i enkelte tilfeller kan redusere investeringsbehovet med opptil 80 prosent.

 2. Nett, Pågående forskningsprosjekter

  Nett: Råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper

  Ved å gi nettselskapene kunnskap og verktøy til å forbedre sine tilstandsvurderinger av trestolpene i de mange kraftledningene i Norge, skape et reelt potensial for å redusere nasjonale nettkostnader med inntil 3 milliarder kroner per år.

 3. Nett, Pågående forskningsprosjekter

  Nett: Samordnet spenningsregulerin i distribusjonsnett (SamReg)

  Prosjektet skal hjelpe nettselskapene å ta i bruk spenningsregulering som alternativ til nettforsterkning for å redusere investeringsbehovet i distribusjonsnettet.

 4. Nett, Pågående forskningsprosjekter

  Nett: Transformatorforvaltning

  Prosjektet skal tilrettelegge for optimal utnyttelse av levetiden til krafttransformatorer ved å utvikle og ta i bruk modeller for tilstands- og restlevetidsanalyser for transformatorens kritiske delkomponenter.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: