Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Forskningssøknad: Sensing in the distribution grid

Prosjektet skal utvikle strategi for kostnadseffektiv og treffsikker implementering av sensorsystemer og datafangst i distribusjonsnettet. Prosjektperiode:

Om prosjektet:

Prosjektet skal utvikle strategi for kostnadseffektiv og treffsikker implementering av sensorsystemer og datafangst i distribusjonsnettet. Prosjektet vil bidra til mer treffsikkert og økonomisk vedlikehold og forvaltning. Bedre tilstandsestimering og ‐prediksjon vil gi økt forsyningssikkerhet og reduserte kostnader.